مقاله پژوهشی
1. مبانی انسان شناختی طب سنتی و مدرن در اندیشه فلاسفه اسلامی

نصرالله پورمحمدی املشی؛ مصطفی عامری سیاهویی؛ فاروق طولی؛ لیلا امینی

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، صفحه 0-0

چکیده
  تأثیر مبانی فراتجربی درعلم طب، بیش از علوم دیگر است؛ زیرا موضوع علم طب یکی از ابعاد انسان (بدن) است. هر مکتب طبی، خواسته یا ناخواسته، دیدگاهی ویژه به انسان دارد و وقتی به مطالعه بدن می‌پردازد، درباره‌ی مسائلی‌‌ نظیر وجود روح درانسان، جنبه‌ی الهی انسان و مسائل مرتبط با آن موضعی خاص دارد و باعث تغییر جهت و روش برخی از مباحث طبی می‌شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تبیین مازاد مال الاجاره در اجاره دوم در فقه اسلامی

سید مسیح حسینی؛ احمد مرادخانی

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، صفحه 0-0

چکیده
  با توجه به ماده 466ق.م اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود و همچنین ماده 474ق.م مقرر می دارد : مستأجر می تواند عین مستأجره را اجاره دهد ، مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد،ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است : « مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یاجزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهدیا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. کرامت انسانی در مرحله ثبوت و اثبات از دادرسی

فرحناز ناظری شربیانی؛ علیرضا صابریان

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، صفحه 0-0

چکیده
  با عنایت به این که انسان موجودی صاحب اراده و آگاهی است، لذا خداوند متعال در مقام جعل و قانونگذاری این هر دو را منظور داشته، و با توجه به عدالت خود به توانایی های ذاتی انسان که عقل و اختیار است، توجه داشته است نادیده گرفتن این ویژگی ها مایۀ زیر پا گذاشتن کرامت او و محروم نگه داشتن او از حق رعایت اختیار و آگاهی است حق باید اثبات شود با وجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مبانی فقهی ممنوعیت تخریب انبوه و گسترده محیط زیست در جنگ؛ با تاکید بر نقد گزارشات تاریخی مربوط به جنگ‌های نبوی

احمد احسانی فر

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، صفحه 0-0

چکیده
  جنگ عرصه مواجه‌شدن با تنگناهاست که گریز از آنها گاه حکومت‌ها را به اقداماتی سوق می‌دهد که در شرایط غیر جنگی تمایلی به آنها ندارند. از آن جمله اقدامات، تخریب انبوه و گسترده عناصر محیط زیست می‌باشد. فقیهان در بررسی حکم این رفتار به دیدگاه‌های مختلفی گراییده‌اند. منشا اختلاف در دیدگاه‌ها به تعارض ظاهری میان سنت قولی و فعلی نبی مکرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی مبانی فقهی بازداشت موقت

سید حامد گوهری؛ محمد جعفری هرندی

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، صفحه 0-0

چکیده
  در حقوق اسلامی، ورود اتهام به افراد با برخی قواعد و اصول مسلم فقهی مانند قاعده درء و اصل برائت مغایرت دارد و در فقه اسلامی، نهاد بازداشت موقت قبل از اثبات جرم منحصر در شبهه قتل بوده و در سائر اتهامات چنین موضوعی وجود ندارد. در اتهام به سرقت نیز به مقتضای ادله، مدعی هستند که نمی‌توان متهم را بازداشت نمود، در ادامه بازداشت موقت متهم به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضا بدن انسان

علیرضا عسگری؛ مصطفی عامری سیاهویی؛ لیلا امینی

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، صفحه 0-0

چکیده
  به منظورپیوند اعضا از انسانی به انسان دیگر، علاوه بر تشخیص وقوع مسلم مرگ مغزی، وصیت بیمار یا در صورت فقدان وصیت بیمار، موافقت ولی میت امری لازم است. لذا در صورت عدم تحقق دو شرط اخیر و علیرغم تشخیص وقوع مرگ مغزی و حتی توقف نجات جان انسانی بر پیوند اعضا، قانوناً این امر امکانپذیر نمیباشد، درحالی که برخی فقها تکلیف مسئله را درچنین شرایطی ...  بیشتر

1. بررسی و بازنگری مقصود از واژه قصاص در ماده 622 کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 1392 از منظر فقهی

سید علی ربانی موسویان؛ رقیه نصیری

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-13

چکیده
  خروج عمدی یا خود به خودی جنین را قبل از آنکه قادر به زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین می‌گویند. یکی از اقسام سقط جنین، سقط جنین عمدی می‌باشد. در مورد مجازات این نوع از سقط میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف است. مشهور فقها کیفر آن را قصاص دانسته‌اند. همان طور که قانون مجازات مصوب1370 نیز بر همین اساس تصریح داشته است. در قانون مجازات مصوب 1392 ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. بررسی ادلهی فقهی حمایت از مصرف کننده در بیع الکترونیکی

مهدی محمدیان امیری؛ علیرضا عسگری؛ سید محمد مهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، ، صفحه 35-63

چکیده
  مقاله‌ی حاضر پیرامون ادله‌ی فقهی حمایت از مصرف‌کننده در بیع الکترونیکی تحقیق می‌نماید. در متون فقهی ما عنوانی خاص تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح نشده‌است، ولی مواردی ذکر شده که می‌توان ضمن آن‌ها حمایت از مصرف‌کننده را استنباط نمود. هر چند قانون‌گذار ایران در این خصوص به وضع قانون پرداخت و در قانون تجارت الکترونیکی نیز موادی ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. سیاست جنایی قضایی غیرکیفری در حمایت از منابع طبیعی

امیر احمدی؛ صبار رحمت آبادی

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-27

چکیده
  اهمیت پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی از جمله اراضی ملّی با توجه ماهیت و آثار و عوارض آن خصوصاً در جامعه ایرانی، با توجه سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی یکی از اولویت‌های مورد بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی می‌تواند باشد. همچنین با توجه به بیان مقام معظم رهبری (مدظله) که بر پیشگیری در حوزه‌ی منابع طبیعی از جمله زمین‌خواری، ...  بیشتر

4. تبیین نحوه تحقیق جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری ایران

غلامعلی نصیری؛ رشید قدیری بهرام آبادی؛ مریم نقدی دورباطی؛ کامران قدوسی

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-16

چکیده
  پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشاء است. این سیاست شامل موارد ارتکاب جرم ...  بیشتر

5. عناوین ثانویه در عزاداری

سید محمد هادی حجازی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-15

چکیده
  موضوع این مقاله، تحقیق در مورد عناوین ثانویه در عزاداری براساس فقه استدلالی و استنباط آن از کلمات اهل بیت(ع) است. ابتدا مفهوم‌شناسی عنوان ثانوی، عزاء و ضرر، کلیاتی در مورد ادله وجوب عمل بر طبق عناوین ثانویه و کیفیت تقدیم آنها بر عناوین اولیه و مصادیق عناوین ثانویه مطرح شده است. در بخش دوم در مورد عنوانِ ثانویِ ضرر در عزاداری بحث شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
1. تبیین ماهیت ربا در فقه و نظام حقوقی ایران و راه های پیشگیری از آن

افسانه امینی خواه؛ طیبه عارف نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

چکیده
  یکی از اعمال ناپسند اجتماعی و اقتصادی که امروزه تمام جوامع گریبان گیر کرده، مساله ربا و رباخواری است. بحث ربا، موضوعی فقهی، حقوقی، اقتصادی و جرم شناختی است، بدین جهت پس از تعریف و واکاوی تاریخ مختصری از ربا، حرمت و فلسفه تحریم آن در کتاب و سنت تبیین شده و با هدف مرور مبانی تحریم و جرم انگاری ربا، به بینش فقهی فقهای اسلام در باب تحریم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی حجیت اقرار نزد دادگاه صالحه وضابطین عام قضائی

احمد باجلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1399

چکیده
  یکی از ادله های اثبات دعوا اقرار است و پس از اینکه اقرار به درستی و با تمام شرایط واقع شد دارای منشاء اثراست.اقرار دارای اقسامی است که با توجه به اعتبار اقرار از لحاظ مکان و نوع دلالت و ترکیب آن تقسیم میشود که بعضی از حقوقدانان ارزش آثار اقرار را به اقتضاء نوع آن متفاوت دانسته اند.اقرار در دادگا ه سبب فصل ختام دعاوی می شود به همین دلیل ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مدیر مسئول:
  محمدحسین ایراندوست

سردبیر:
  محمد محمد رضایی

جانشین سردبیر:
  احمد مرادخانی


شاپا الکترونیکی: 2538-4945

ابر واژگان