هزینه داوری: 150 هزار تومان

هزینه انتشار(به شرط پذیرش در مرحله داوری و انجام اصلاحات): 350 هزار تومان

شماره حساب:0105604588006- بانک ملی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مقاله پژوهشی
1. مطالعه تطبیقی قانون بیمه اجباری تورم در فقه و حقوق اسلامی با حقوق فرانسه

میترا شریعت زاده؛ عباس عرب خزایلی؛ سید عسگری حسینی مقدم

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مسئله اجبار در بیمه تورم، در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در حال حاضر هر دو کشور ایران و فرانسه، فاقد قانونی مدون در مورد بیمه اجباری تورم هستند، اما هر دو کشور به گونه‌ای مجوز تصویب این قانون را دارند. کشور ما بر پایه ادله فقهی وجود چنین سازوکاری را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تحلیلی بر مراحل انقطاع نفس از بدن از منظر ملاصدرا

مستانه زمانی؛ هادی واسعی؛ محمد فولادیوندا

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضرتبیین مراحل انقطاع نفس از بدن از دیدگاه ابن­سینا و ملاصدرا است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، هرچند تلاش ملاصدرا، گره­گشای مسائل عدیده‌ای چون اثبات عقلی معاد جسمانی و درپی آن تصویری مناسب برای دیگر مسائل می­باشد، لکن ایشان با تبیین و تبدیل ماده به مجرد در انقطاع نهایی نفس از بدن، دچار نوعی ناسازگاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی مفهوم خبره و خبرگی در اندیشۀ اسلامی

مهدی فدایی مهربانی؛ ناصر گروسی؛ سعید جهانگیری

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-18

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم خبره و خبرگی در اندیشۀ اسلامی است. در این راستا و با روش توصیفی – تحلیلی ضمن تبیین جایگاه مفهوم خبرگی در ادبیات سیاسی اسلامی، نشان داده شد که مسلمانان چه درکی از مفهوم خبرگی داشته‌اند و این درک، چگونه به‌مثابۀ یکی از معیارهای تعیین حدود و مختصات مفهوم سیاست در اسلام عمل کرده است. شریعت به‌مثابه یک متن، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تحلیل و بررسی نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از منظر علم اصول فقه

علی عارفی مسکونی

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-11

چکیده
  هدف پژوهش حاضر این است تا نشان دهد که ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک توسط بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمنی جزئی شده است و به تبع آن مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز نسخ ضمنی جزئی می‌شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که نیازی به باطل اعلام کردن مواد ۲۲و ۴۸ قانون ثبت که خود با بند ۲ ماده ۱۶ قانون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی

مهدی رجبی؛ مصطفی رجائی پور؛ محمد رضا کاظمی گلوردی؛ رضا فهیمی دوآب

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-16

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی است.   این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درپی پاسخ به این سوال بود که آیا فقه اقتصادی در مسیر رشد خود یک اقتصاد نهادگرا به شمار می‌آید؟ در این راستا، پژوهش بر این فرضیه استوار است که دین اسلام به عنوان یک نهاد پایه، دارای مجموعه‌ای از نهادهای حقوقی، اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس

محمدرضا اشتری؛ حسن پاشازاده؛ سلمان ولی زاده

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به مفاد قرارداد منطبق است، ولیکن در صورت عدم ایفای تعهد به وسیله متعهد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تبیین ماهیت ربا در فقه و نظام حقوقی ایران و راه های پیشگیری از آن

افسانه امینی خواه؛ طیبه عارف نیا

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399

چکیده
  یکی از اعمال ناپسند اجتماعی و اقتصادی که امروزه تمام جوامع گریبان گیر کرده، مساله ربا و رباخواری است. بحث ربا، موضوعی فقهی، حقوقی، اقتصادی و جرم شناختی است، بدین جهت پس از تعریف و واکاوی تاریخ مختصری از ربا، حرمت و فلسفه تحریم آن در کتاب و سنت تبیین شده و با هدف مرور مبانی تحریم و جرم انگاری ربا، به بینش فقهی فقهای اسلام در باب تحریم ...  بیشتر

1. بررسی و بازنگری مقصود از واژه قصاص در ماده 622 کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 1392 از منظر فقهی

سید علی ربانی موسویان؛ رقیه نصیری

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-13

چکیده
  خروج عمدی یا خود به خودی جنین را قبل از آنکه قادر به زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین می‌گویند. یکی از اقسام سقط جنین، سقط جنین عمدی می‌باشد. در مورد مجازات این نوع از سقط میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف است. مشهور فقها کیفر آن را قصاص دانسته‌اند. همان طور که قانون مجازات مصوب1370 نیز بر همین اساس تصریح داشته است. در قانون مجازات مصوب 1392 ...  بیشتر

2. بررسی اصالت در قلمرو موضوعی پذیرش شهادت بر‌شهادت در تحلیل نظام حقوقی ایران و فقه اهل سنت

علیرضا عسگری؛ سید مهدی میرداداشی؛ علی کشاورز

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، ، صفحه 1-15

چکیده
  در نظام حقوقی ایران، اصالت شهادت برشهادت(شهادت ثانوی) در مواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. با عدم امکان حضور شاهد اصل مورد تثبیت قرار گرفته است، ولی به جهت تعدد اقوال در شیعه و اهل سنت، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. اصالت شهادت بر­شهادت در فقه شیعه از رویکرد توسعه­ای آن در فحوی فقه امامیه و قانون استظهار می­گردد. در ...  بیشتر

3. تبیین نحوه تحقیق جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری ایران

غلامعلی نصیری؛ رشید قدیری بهرام آبادی؛ مریم نقدی دورباطی؛ کامران قدوسی

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-16

چکیده
  پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشاء است. این سیاست شامل موارد ارتکاب جرم ...  بیشتر

4. تبیین ماهیت ربا در فقه و نظام حقوقی ایران و راه های پیشگیری از آن

افسانه امینی خواه؛ طیبه عارف نیا

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399

چکیده
  یکی از اعمال ناپسند اجتماعی و اقتصادی که امروزه تمام جوامع گریبان گیر کرده، مساله ربا و رباخواری است. بحث ربا، موضوعی فقهی، حقوقی، اقتصادی و جرم شناختی است، بدین جهت پس از تعریف و واکاوی تاریخ مختصری از ربا، حرمت و فلسفه تحریم آن در کتاب و سنت تبیین شده و با هدف مرور مبانی تحریم و جرم انگاری ربا، به بینش فقهی فقهای اسلام در باب تحریم ...  بیشتر

5. مبانی و راهکارهای حفظ حقوق بنیادین مشتریان و دریافت‌کنندگان خدمات از منظر فقه اسلامی

زهرا سادات سرکشیکیان؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ هرمز اسدی کوه باد

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-15

چکیده
  یکی از مسائل حقوقی مدرن، حقوق مشتریان و دریافت کنندگان خدمات است که بخشی از مسائل حقوق مصرف‌ کنندگان را تشکیل می­ دهد. شناسایی و توجه به این حقوق می­ تواند موجبات رضایت مشتری و سلامت و کیفیت در ارائه خدمات را فراهم آورده، از منازعات در بازار خدمات جلوگیری نماید. در تحقیق حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین و بررسی مبانی و راهکارهای ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مدیر مسئول:
  محمدحسین ایراندوست

سردبیر:
  محمد محمد رضایی

جانشین سردبیر:
  احمد مرادخانی


شاپا الکترونیکی: 2538-4945

ابر واژگان