مقاله پژوهشی
1. وجود شرط علم و عمد در دعاوی جبران خسارت دادرسی

سعید فرزانه؛ علی عباس حیاتی؛ فرامرز باقرآبادی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 1-24

چکیده
  در فرضی که دعوای خواهان با شکست مواجه شود، ممکن است خوانده جهت پیروزی خویش در دعوا، متحمل خساراتی از قبیل حق‌الوکاله، دستمزد کارشناس، هزینه­ی دادرسی و... شده باشد که مسبّب ورود چنین خساراتی، اقدام خواهان به طرح دعوا بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه علم و عمد در جبران خسارت دادرسی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. صدور حکم حکومتی به منظور حفظ نظم و نظام جامعه اسلامی از دیدگاه فریقین

زینب موسوی سادات؛ نسرین کریمی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 1-14

چکیده
  بخشی از اختیارات حاکمیتی هر زمامدار و هر نظام سیاسی از طریق جعل و صدور قوانین و احکام حکومتی اعمال می‌شود. با وجود احکام شرعی در اندیشه سیاسی دینی، پرسش اساسی، توجیه جمع نهاد قانونگذاری در نظام­های دموکراتیک با موضوع حکم حکومتی است. بنابراین، این سئوال مطرح می‌شود که آیا «تقنین ولایی و صدور احکام ولایی ـ حکومتی» برخوردار از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مبانی فقهی حدنگاری املاک توسط مالکان

شیوا محمدی؛ سعید خردمندی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 1-11

چکیده
  از گذشته، تعیین حدود ملکی با هدف معین شدن حقوق مالکان در جریان بوده و امروزه نیز با وجود امکانات علمی پیشرفته، این عمل توسط سازمان اسناد و املاک کشور، در جهت صدور سند تک­برگی مالکیت انجام می­شود. اما هم‌اکنون نیز املاک زیادی وجود داشته که حدود آنها به درستی تعیین نشده است. این پژوهش با هدف بررسی ضرورت شرعی استفاده از کاداستر برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی وضعیت حقوقی شرط تعیین مسکن برای زن در عقد نکاح دائم

امیرحسین عیوض خانی؛ سید مهدی میرداداشی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 1-17

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت حقوقی شرط تعیین مسکن برای زن در عقد نکاح دائم است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال است که چه ضمانت اجرایی برای شرط تعیین مسکن وجود دارد؟ معایب و مزایای این شرط برای حفظ بنیان خانواده چیست؟ نتایج حاکی از آن است که تعیین مسکن برای زن از آثار ریاست مرد بر خانواده است و بر این اثر مرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. آثارفقهی کلامی مساله ولایت فقیه

مهری قاسمی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400

چکیده
  ولایت سیاسى فقیهان در تفکر شیعه شأنى از شؤون امامت است، بحث امامت و ولایت فقیه درعصر غیبت از زوایای فقهی و کلامی در مکتوبات علماء مطرح وتبیین شده است. هرچند از ثقل بحث می‌‌کاهد؛ولی مورد‌‌‌ توجه مجامع علمی‌سیاسی است. این نوشتار به آثار فقهی کلامی بودن ولایت فقیه با رویکردی توصیفی تحلیلی،به یافته‌هایی رسیده است. ولایت فقیه به معنای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی فقهی وضعیت ثمن شناور از دیدگاه صاحب جواهر، آیت الله خویی و با تکیه بر نظرات امام خمینی (ره)

مراد جعفرزاده؛ سید محسن رزمی؛ محمدرضا کاظمی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400

چکیده
  ثمن به عنوان یکی از ارکان اساسی بیع در انعقاد این عقد اثر بسیار زیادی دارد. از طرفی پیشرفت ها و نیازهای روزمره باعث شده اشکال جدیدی از بیع به وجود آید یکی از این اشکال انعقاد بیع با ثمن شناور است. از آنجا که بیع پیشینه فقهی دارد در این تحقیق با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی این نوع ثمن در عقود و قراردادها از دیدگاه صاحب جواهر ؛ آیت الله ...  بیشتر