فقه و مبانی حقوق
1. اجرت المثل ایام زندگی مشترک با تاکید بر رویه قضایی

هاجر شیخی بیرگانی؛ سید مهدی میرداداشی

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 55-76

چکیده
  چکیده حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوری ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می دهد. خدمت همسر یا مادر، در منزل با انگیزه مهربانی و فداکاری همراه است و صحبت از حق الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست. ولی اگر بخواهیم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سؤالاتی مواجه خواهیم شد که این تحقیق درصدد پاسخ به آن است. اجرت المثل یکی ...  بیشتر