1. دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم

فرحناز ناظری شربیانی؛ علیرضا صابریان

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-14

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت توجه و پایبند بودن به کرامت انسانی و حقوق بزه‌دیده­ و بزه­کار، شاکی و متهم و میزان مجازات در یک سیستم کیفری است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم چیست؟ نتایج نشان داد کهکرامت انسانی به عنوان یک اصل جهان‌شمول دینی و اسلامی و یک ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. رابطه کرامت انسانی و تاثیر آن در شکل گیری حقوق مصرف کننده در فقه امامیه و قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی

ارسلان میری؛ جلال ایران منش؛ ابراهیم تقی زاده؛ جلال سلطان احمدی

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 77-97

چکیده
  دین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راستا لازم است قوانین و مقرراتی برای شیوه ی صحیح مصرف و مصرف گرایی تدوین ...  بیشتر