فقه و مبانی حقوق
1. درنگی در حیض بودن ایام متخلل

احمد مرادخانی؛ مجتبی رحیمی

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، ، صفحه 31-58

چکیده
  در این که اگر زنی مثلا در ایام عادتش، بعد از این که سه روز خون دید به مدت دو روز پاک شد و سپس دو روز دیگر خون دید، بین علما اختلاف وجود دارد که او در این دو روز پاکی احکام حائض را دارد یا پاک بوده و باید به وظایفش عمل کند؟ در این مورد اکثر فقها این ایام را ملحق به ایام حیض کرده اند. به نظر نگارنده عدم توجه ایشان به ارتکازات و دلیل عقل در این ...  بیشتر