فقه و مبانی حقوق
1. واکاوی ادله فقهی عفو و شفاعت در جرائم حدّی

سّیدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داود داداش نژاد دلشاد

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، ، صفحه 129-160

چکیده
  عفو و شفاعت، دو تدبیر قضائی میباشند که درصورت سنجش سودمندی عدم اجرای مجازات، قاضی میتواند نسبت به اعمال آنها در عدم اجرای مجازاتهای حدّی اقدام نماید. در این رویکرد، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ مؤثرترین تدبیر برای اصلاح و درمان بزهکاران در جهت تأمین مصالح مختلف می پردازد.حاکم با استفاده از احکام ثانویه ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. حکم سبّ (دشنام) به پیامبر و امام در فقه امامیه

سید محمد شفیعی مازندرانی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 107-125

چکیده
  سبّ (دشنام) پیامبر و سایر معصومین در فرهنگ اسلامى مورد نهى و نکوهش اکید است. در این خصوص سبّ پیگرد قانونى خاصى دارد. در فقه اسلامى، انسان دشنام‌گوى اعم از مرد، زن را در صورتى که به انسان‌هاى معصوم دشنام داده باشند اعدام مى‌کنند یعنى حدّ سبّ، اعدام است ولى در باب دشنام افراد معمولى (غیر معصوم) طبق نظر حاکم شرع عمل مى‌شود که هشتاد تازیانه ...  بیشتر