1. تأثیر بازنمایی رسانه‌ایِ برنامه‌های ترمیمی بر حصول توافق بین طرف‌های دعوای کیفری؛ با تأکید بر قتل عمدی

سید درید موسوی مجاب؛ لیلا رهنما

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-15

چکیده
  عدالت ترمیمی درپیِ حل و فصل اختلافات از طریق سازش و مذاکره است که در نتیجة آن باید خسارت­های بزه­دیده جبران، و آسیب­های او ترمیم شود؛ ضمن آنکه، بزه­دیده و بزهکار باید به زندگی سالم و عادی خود در جامعه بازگردانده شوند. برای ‌اِعمال برنامه‌های ترمیمی ضروری است عناصر آن از جمله محرمانگی به ­درستی رعایت شود؛ این در حالی است که ...  بیشتر

2. چالش مفهومی نظم عمومی در حقوق کیفری ایران؛ راهبردها و پیامدها

سید درید موسوی مجاب

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-21

چکیده
  اصطلاح نظم عمومی، با وجود کثرت استعمال در حقوق کیفری شکلی و ماهوی ایران، از حیث مفهوم، دامنة شمول، سنجه­های تشخیص و شرایط تحققِ معنی، به­ درستی تبیین نشده ‌است. این مسأله، زمینة ایراد خدشه به اصل حاکمیت قانونی و اصل شفافیت قانونی، استفسارپذیری مفهوم نظم عمومی و تضییع حقوق برخی متهمان در دادرسی­های کیفری را فراهم کرده است. نزدیکی ...  بیشتر

3. عدالت جنسیتی و اشتغال زنان از منظر فقهی و حقوقی

سید درید موسوی مجاب؛ سارا بشری

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 7-28

چکیده
  زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نقش بسزایی در رشد اقتصادی می توانند ایفا کنند؛ به گونه ای که هم نیازهای خانواده را برطرف کنند، هم جامعه بتواند از تخصص های آنان بهره مند شود. از همین رو، زنان باید از حق اشتغال ـ به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان ها ـ بدون اِعمال تبعیض بهره مند شوند. عدم اِعمال تبعیض می تواند به برابری جنسیتی، یعنی ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
4. بررسی تطبیقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل در سامانه‌ی حقوقی ایران و انگلستان.

امیر محمّدکریمی؛ سیددرید موسوی‌مجاب؛ اسماعیل آقابابائی‌بنی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 53-75

چکیده
  آنچه پس از بررسی رفتار مجرمانه در خصوص وقوع معاونت در جرم با آن مواجه می‌شویم، پاسخ به این پرسش است که آیا ترک فعل نیز می‌تواند عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تشکیل دهد؟ پس از کنکاش در این زمینه، درمی‌یابیم که آرای حقوقدانان و فقها در این زمینه یکسان نیست. اغلب حقوقدانان و فقها عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تنها از ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
5. معاونت در قتل عمدی؛ از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه

امیر محمّد کریمی؛ سید درید موسوی مجاب؛ اسماعیل آقابابائی بنی

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، ، صفحه 7-29

چکیده
  شریعت اسلام همواره اهداف مختلفی را در مقام سزادهی مد نظر قرار داده است که برخی از آن‌ها در قرآن کریم و برخی نیز در روایات ذکر شده‌اند. با مراجعه به آرای فقهی، روشن می‌شود که در مورد معاونت در قتل از طریق إمساک و نظارت، مجازات شرعی مقرر شده است. حال بنابر صدر ماده‌ی 127ق.م.ا. که برای تعیین مجازات معاون ابتدا کلمه‌ی شرع، سپس کلمه‌ی قانون ...  بیشتر