فقه و مبانی حقوق
1. تعیین قیمت از سوی دولت و ضوابط آن

محمد صرفی؛ سید حسن عابدیان

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1391، ، صفحه 65-77

چکیده
  یکی از مباحث مهم در اقتصاد، تعیین قیمت‌از سوی دولت است و این تعیین قیمت تاثیر زیادی در اقتصاد دارد به گونه ای که تولید، عرضه، اشتغال و کل بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در نگاه اول قیمت گذاری از سوی دولت امر مناسب و به جایی به نظر می رسد و دولت ها نیز چه بسا به آن اقدام نمایند.در این مقاله به نظر اندیشمندان و فقهای شیعه توجه شده است ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. تعطیلی «حجّ» از سوی حاکم اسلامی

محمد صرفی؛ سید حسن عابدیان کلخوران

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 77-93

چکیده
  «حجّ»، یکی از ارکان دین مبین اسلام می‌باشد و جایگاه «حجّ» به قدری ویژه می‌باشد که فقها آن را جزء ضروریات دین دانسته اند. بر هر مسلمانی که مستطیع شده باشد انجام این عمل عبادی واجب می‌باشد. به گونه ای که در برخی از روایات از تارک حجّ به عنوان «یهودی» و «نصرانی» نام برده شده است و برخی دیگر از روایات ترک «حجّ» ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. اسید پاشی و احکام جزایی آن

محمد صرفی؛ سید حسن عابدیان کلخوران

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 111-123

چکیده
  «اسید پاشی»؛ جرمی است که ممکن است با انگیزه‌ها و علل متفاوت انجام شود؛ معمولاً شخص «اسید پاش» با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و با انگیزه‌ انتقام جویی، ناموسی، عشقی، اخاذی، اختلافات شخصی، امنیتی و ... دست به چنین عملی ‌می زند و فرد یا افراد «مجنی علیه» را از نعمت زیبایی؛ بینایی و ... محروم می سازد.اگر شخصی عمداً و با ...  بیشتر