فقه و مبانی حقوق
1. خیار غبن در آیینه فقه و قانون

فریده اصغری؛ سید حسن عابدیان

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 107-125

چکیده
  یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی بحث حکم «خیار غبن» است و پژوهش حاضر در پی اثبات این خیار است. منظور از خیار غبن، ثبوت حق فسخ معامله برای کسی است که کالا را به بیشتر از قیمت واقعی آن خریده یا به کمتر از قیمت اصلی آن فروخته است. به عنوان پرسش اصلی این پژوهش می توان این سئوال را مطرح کرد که: دیدگاه فقهاء و حقوقدانان در خصوص ثبوت خیار غبن ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. خرید و فروش اعضای بدن انسان از منظر فقه امامیه

فریده اصغری؛ سید حسن عابدیان کلخوران

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 49-79

چکیده
  با رشد دانش پزشکی و دست یافتن به فن آوری نوین، بستری برای استفاده از اعضای بدن جهت درمان، مهیا شد. در کشورهای اسلامی با توجه به خاستگاه دینی بودن قوانین،‌ مشروعیت این انتقال مورد سوال واقع می شود که: آیا خرید و فروش اعضای بدن انسان،‌ جائز است؟ طرح این پرسش و جستجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی فقه امامیه، بهانه ای برای رقم زدن این ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه

فریده اصغری؛ حمید کاویانی فرد

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 95-116

چکیده
  تبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن می‌تواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقاط نفقه، معیار تعیین مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرایی آن ...  بیشتر