1. بررسی مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضا بدن انسان

مصطفی عامری سیاهویی؛ فاروق طولی؛ لیلا امینی

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-16

چکیده
  به منظور پیوند اعضاء از انسانی به انسان دیگر، علاوه بر تشخیص وقوع مسلم مرگ مغزی، وصیت بیمار در این خصوص و یا در صورت فقدان وصیت بیمار، موافقت ولی میت امری لازم است. لذا، در صورت عدم تحقق دو شرط اخیر و علی‌رغم تشخیص وقوع مرگ مغزی و حتی توقف نجات جان انسانی بر پیوند اعضاء، به لحاظ قانونی این امر امکان­پذیر نمی­باشد، در حالی که برخی ...  بیشتر