نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سید محمد مهدی احمدی فقه و مبانی حقوق هیات تحریریه
قادر احمدی فقه و مبانی حقوق قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
حسین احمری فقه و مبانی حقوق دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
محمدحسین ایراندوست فلسفه اسلامی هیات تحریریه
محمد رسول آهنگران عضو هیات علمی
سید مسیح حسینی فقه و مبانی حقوق مدرس دانشگاه علامه محدث نوری
شهرداد دارابی فقه و مبانی حقوق هیات علمی
ابراهیم دلشاد معارف فقه و مبانی حقوق عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد قم
سید علی ربانی موسویان فقه و مبانی حقوق گروه فقه و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
سید محسن رضوی اصل فقه و مبانی حقوق دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و مدرس موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم
علی شیرخانی فقه و مبانی حقوق عضو هیات علمی واحد قم
سید محمد شفیعی مازندرانی فقه و مبانی حقوق عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم
محمد صادقی فقه و مبانی حقوق هیئت علمی
جواد صالحی فقه و مبانی حقوق دانشیار دانشگاه پیام نور
عصمت السادات طباطبایی لطفی فقه و مبانی حقوق گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
سید حسن عابدیان فقه و مبانی حقوق هیات علمی
علیرضا عسگری فقه و مبانی حقوق معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
محمدبافر قیومی فلسفه اسلامی هیات علمی گروه ادیان و مذاهب جامعه المصطفی قم
نسرین کریمی فقه و مبانی حقوق عضو هیات علمی
مهدی کهنوجی عضو هیئت علمی گروه عرفان، دائرة المعارف علوم عقلی اسلامی وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
مهدی محمدیان امیری فقه و مبانی حقوق عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بابل
احمد مرادخانی فقه و مبانی حقوق جانشین سردبیر
سید مهدی میرداداشی فقه و مبانی حقوق هیات علمی استادیار
زینب مشهودی فقه و مبانی حقوق پژوهشگر حوزه خانواده و مدرس دانشگاه قم
سید درید موسوی مجاب استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق، دانشگاه تربیت مدرّس
وحید نکونام گروه فقه و حقوق،دانشگاه حضرت معصومه(س)
علیرضا نوبری فقه و مبانی حقوق استاد دانشگاه تهران و آزاد قم
هادی واسعی فلسفه اسلامی هیات علمی/دانشگاه آزاد قم
محمود یوسف وند فقه و مبانی حقوق استادیار جامعة المصطفی(ص) العالمیة/ قاضی دادگستری