تماس با ما

  •   تماس با ما
  • نشانی: قم- پردیسان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم- حوزه معاونت پژوهش و فناوری - دفتر مجله.
  •   نمابر:
  • تلفن:025-32800281
  • آدرس وب سایت مجله: http//aqojap.journal.qom-iau.ac.ir

CAPTCHA Image