دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 1-160 
3. بررسی مجازات یا جبران خسارت بودن دیه از دیدگاه فقه امامیه

صفحه 55-84

سید مرتضی موسوی تبار؛ جمال بیگی؛ زهرا قهرمانی؛ منوچهر امیدی


5. بررسی فقهی و حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

صفحه 107-129

مهدی محمدیان امیری؛ علیرضا عسگری؛ سید محمدمهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان


6. حریم خصوصی و جرایم جنسی در پرتو آموزه های فقهی

صفحه 131-153

زهرا معماریان؛ زهرا مصباحی شاکر؛ محدثه دوستی