مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
1. قیمومیت مرد بر زن دلیل خشونت در برابر ناشزگی زن

معصومه بانو عظیمی مهرآبادی؛ احمد مرادخانی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، صفحه 7-30

چکیده
  این پژوهش به بررسی دلایل قیومیت مردبر زن و شرایط و محدوده آن پرداخته است و بعد موارد ناشزگی زن را مطرح کرده و روش برخورد مرد نسبت به تمرد زن را با استفاده از منابع کتابخانه ای وروش توصیفی-تحلیلی از منظر قرآن تحلیل نموده است در ابتدا ، به مفهوم القوامّ و نُشوز در آیه 34 سوره نساء پرداخته است. و بعد دیدگاه مفسرین وفقهاء را مطرح نموده است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. تجسس از دیدگاه فقه امامیه

محمدعلی قربانی؛ محمد پورشعبانعلی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، صفحه 31-57

چکیده
  چکیده : ماهیّت و حکم اخلاقی تجسّس یکی از موضوعات مهم اخلاقی برای عموم مردم و به ویژه برای افرادی است که مقتضای شغلی آنها در ارتباط با تجسّس است ، مانند نیروهای انتظامی، امنیّتی، اطلاعاتی، روزنامه نگاران و اصحاب خبر. تجسّس در لغت به معنای،بررسی کردن، جست وجوکردن و کسب خبر است. تجسّس به تحقیق و تفحّص در امورمخفی و پنهان دیگران که ماهیّت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
3. بررسی تطبیقی مبانی معرفت شناسی فلاسفه اگزیستانسیالیسم خدا باور وعلامه طباطبایی

غزاله دولتی؛ محمود نمازی؛ هادی واسعی؛ محمدحسین ایراندوست

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، صفحه 59-78

چکیده
  اگزیستانسیالیسم یک از جریانهای مهم معاصر در فلسفه غرب است و معمولاً با دو طیف خدامحور و الحادی شناخته می‌شود و مهمترین موضوع مورد بحث آن هستی انسان و تأکید بر اختیار اوست. از سوی دیگر در حوزه فلسفه اسلامی علامه طباطبایی در دوران معاصر، نقش بسیار مهمی در توضیح و تکمیل فلسفه اسلامی، مخصوصاً فلسفه صدرایی داشته‌اند. از آنجا که مبانی معرفت‌‌شناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
4. استعمال و خرید و فروش مواد روانگردان در فقه امامیه

سیامک جعفرزاده

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، صفحه 79-105

چکیده
  استعمال مواد مخدر و روانگردان یکی ازمظاهر انحطاط اخلاقی بشر است و باعث فساد جسم و عقل و ورود زیانهای شدید فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی به جامعه می‌شود. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی و با مطالعه‌ی منابع فقهی و روایی و ادله‌ی قرآنی حکم استعمال و خرید و فروش مواد مخدر را به خاطر درگیر شدن بسیاری از مردم در ایران به خصوص جوانان و تبعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. جبران خسارت به صورت مستمری و چالشهای حقوقی آن

رضا محسنی والا؛ علی اصغر آقایی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، صفحه 133-159

چکیده
  مسؤلیت مدنی یکی از بخشهای مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روز افزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که یک رشته مستقل حقوقی به شمار آید. مفهوم مسولیت مدنی نزد دانشیان حقوق روشن و بدیهی است موضوعی مهم و پر ابتلا که در نتیجه برخوردها وتزاحم حقوق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. پویائی قاعده الزام در آیات و روایات

فرّخ محسنی؛ علیرضا لطفی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، صفحه 107-131

چکیده
  اسلام که یک آئین الهی و آسمانی است نه تنها در عرصه‌های باور، اندیشه و گرایش علمی انسان، دیدگاه‌های جامعی عرضه نموده است، بلکه در حوزه‌های عملی نیز دستورالعمل‌ها، بایدها و نبایدهای مبتنی بر مبانی منطقی وضع نموده است که از نمونه‌های آن، می‌توان به «قاعدة الزام» اشاره نمود، قاعده‌ای که از آن با عنوان همزیستی فقهی یاد شده است. ...  بیشتر