مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
1. سیاست جنایی قضایی غیرکیفری در حمایت از منابع طبیعی

امیر احمدی؛ صبار رحمت آبادی

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، صفحه 1-27

چکیده
  اهمیت پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی از جمله اراضی ملّی با توجه ماهیت و آثار و عوارض آن خصوصاً در جامعه ایرانی، با توجه سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی یکی از اولویت‌های مورد بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی می‌تواند باشد. همچنین با توجه به بیان مقام معظم رهبری (مدظله) که بر پیشگیری در حوزه‌ی منابع طبیعی از جمله زمین‌خواری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. بررسی ادلهی فقهی حمایت از مصرف کننده در بیع الکترونیکی

مهدی محمدیان امیری؛ علیرضا عسگری؛ سید محمد مهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، صفحه 35-63

چکیده
  مقاله‌ی حاضر پیرامون ادله‌ی فقهی حمایت از مصرف‌کننده در بیع الکترونیکی تحقیق می‌نماید. در متون فقهی ما عنوانی خاص تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح نشده‌است، ولی مواردی ذکر شده که می‌توان ضمن آن‌ها حمایت از مصرف‌کننده را استنباط نمود. هر چند قانون‌گذار ایران در این خصوص به وضع قانون پرداخت و در قانون تجارت الکترونیکی نیز موادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی امکان سنجی دسترسی به الگوی حکومتی مشترک در میان مذاهب اسلامی با تأکید بر نقش مردم

محمد بیروتی؛ محمد رسول آهنگران

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، صفحه 65-86

چکیده
  کشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در فقه حکومتی دارند؛ با توجه به فقدان حاکمیت الاهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدائاً الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل (تشکیل شوری حل و عقد، استخلاف، تغلیب)که با بیعت مردم اجرایی می شود و از میان سه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی شاخص‌های فقهی ارتباط غیرکلامی با نامحرم در جامعه اسلامی

سمیه رستمی؛ احمد مرادخانی؛ محمدرضا سالاری فر؛ سید محمد شفیعی

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، صفحه 87-107

چکیده
  از مباحث مهم و مطرح در جوامع اسلامی، ارتباط غیرکلامی زنان و مردان نامحرم است. احکامی که دین اسلام در این زمینه عرضه داشته بیانگرتوجه ویژه اسلام نسبت به سلامت و آرامش روانی فرد و جامعه است. پژوهش حاضر درصدد است تا شاخص های ارتباط غیر کلامی با نامحرم را بر اساس آیات و روایات بررسی کند تا شیوه ارتباط صحیح با نامحرم را در جامعه تبیین نماید. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی قید دوام نکاح و دخول در رابطه‌ توارث بین زوجین

مطهره زاهدی فر؛ نسرین کریمی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، صفحه 112-138

چکیده
  وراثت که در شرع مقدس و نیز ذیل ماده 140 قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب تملک به رسمیت شناخته شده است، با وجود رابطه سببی یا نسبی بین میّت و وارث محقق می‌شود. زوجیت که از مصادیق بارز رابطه سببی است با اجتماع شرایط موجب انتقال ملک از میّت به وارث خواهد شد. از شروط ایجاد رابطه توارث بین زوجین، قید دوام عقد مورد مناقشه فقها قرار گرفته است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تطبیقی حکم آیه «اسْتَمْتَاعْ» از دیدگاه فاضل مقداد و ابوبکر جصاص

سیدطه حسن نژاد؛ احمدرضا رفیعی؛ جواد پنجه‌پور

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، صفحه 139-169

چکیده
  فقها و دانشمندان امامیه از جمله فاضل مقداد با استناد به کتاب، سنت و اجماع نکاح متعه را یکی از اقسام نکاح صحیح دانسته و برمشروعیت آن فتوا داده اند. هرچند این نوع ازدواج ازنظر آثار حقوقی با ازدواج دائم تفاوت‌های دارد. ولی ازنظر احکام با ازدواج دائم مگر ازنظر «معلوم بودن مدت» هیچ تفاوتی ندارد. در این نوع ازدواج یک زن آزاد و کامل، ...  بیشتر