مقاله پژوهشی
1. عدالت جنسیتی و اشتغال زنان از منظر فقهی و حقوقی

سید درید موسوی مجاب؛ سارا بشری

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، صفحه 7-28

چکیده
  زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نقش بسزایی در رشد اقتصادی می توانند ایفا کنند؛ به گونه ای که هم نیازهای خانواده را برطرف کنند، هم جامعه بتواند از تخصص های آنان بهره مند شود. از همین رو، زنان باید از حق اشتغال ـ به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان ها ـ بدون اِعمال تبعیض بهره مند شوند. عدم اِعمال تبعیض می تواند به برابری جنسیتی، یعنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. بررسی فقهی توارث در نکاح منقطع

اکبر ذاکریان؛ فاطمه مولایی سورباقی؛ شکراله نیکوند

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، صفحه 29-44

چکیده
  عقد نکاح موقت یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری است که در برخی از احکام با عقد دائم متفاوت است. یکی از احکامی که معرکه آرای فقها قرار گرفته بحث ارث در نکاح منقطع است. در اینکه آیا زوجین از یکدیگر در عقد نکاح موقت ارث می برد یا خیر اختلاف زیادی وجود دارد که این اختلاف ناشی از روایات موجود در باب است. در این رابطه در فقه امامیه 4 نظریه مورد بحث ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. واکاوی فقهی اذن برادر به عنوان ولی در نکاح خواهر در مذاهب اسلامی

امیر احمدی

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، صفحه 45-60

چکیده
  ازدواج امر مهمی در اسلام است و کامل کننده دین برای انسان، از این‌رو برای این مهم دختر باید تحت ولایت و اذن افرادی که شرع و قانون مشخص می‌کند ازدواج نماید. ولایت در نکاح از مباحث تابعه ازدواج و در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشورهای اسلامی در خصوص آن بحث شده است. در فقه و قانون ایران اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر باکره لازم است ولی در فقه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
4. تشریع امر به معروف و نهی از منکر و مسأله عفاف از منظر فقه و حقوق امامیه

زهرا معماریان؛ احمد مرادخانی

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، صفحه 61-80

چکیده
  از واجبات مورد تأکید امر به معروف و نهی از منکر است که با هدف تربیتی و مراقبت از فطرت الهی انسان ها تشریع شده است. همچنین از مسایل مورد تأکید دین مبین اسلام عفت است که به نیروی درونی تعدیل کننده شهوات و غرایز انسان اطلاق می شود. فلسفه جعل و تشریع امر به معروف و نهی از منکر تربیت انسان هاست. احساس مسئولیت آمر و ناهی نسبت به فرمان های الهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. قاعدۀ عدالت و انصاف و تاثیر آن بر فقه و حقوق موضوعه

علیرضا عسگری؛ علی اکبر غفاری؛ سید حسن عابدیان

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، صفحه 81-100

چکیده
  نوشتار پیش‌رو، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه فقها و حقوق دانان پرداخته و، در پی پاسخ به این پرسش است که اگر قاعدۀ عدالت به مثابۀ یک قاعدۀ فقهی است چه تأثیری برفقه و حقوق موضوعه دارد؟ این نوشته با فرض اینکه عدالت به معنای رعایت حقوق و عطا کردن حق به ذی حق است به بررسی دو دیدگاه مهم در این رابطه پرداخته است.و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. تردید در فاعل جنایت در فقه وقانون مجازات اسلامی سال 1392

کاظم محبیان؛ نسرین کریمی؛ عصمت السادات طباطبایی

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، صفحه 101-130

چکیده
  در نظام کیفری ایران،قانوگذار چه در قانون مجازات اسلامی سابق وچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،موضوع مردد بودن قاتل بین چند نفر معین یا غیر معین را مطرح نموده است واحراز واثبات جنایت دشوار ترین مرحله دادرسی است چرا که همیشه دلایل اثبات جنایت روشن نبوده وچه بسا با یکدیگر در تعارض هستند؛ تردید وشک در احراز اثبات جنایت که کدام یک از مرتکبین ...  بیشتر