مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
1. خسارت تاخیر تادیه ی دین ناشی از مسئولیت مدنی

علی عزیزی؛ ابراهیم دلشاد معارف؛ سید مهدی میرداداشی

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، صفحه 7-33

چکیده
  در این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داده باشیم ؛ برخی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه به دیون ناشی از مسئولیت مدنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. بررسی تطبیقی احکام خانواده در فقه و حقوق امامیه

زهرا معماریان؛ احمد مرادخانی

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، صفحه 35-60

چکیده
  خانواده، نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن، شکل می گیرد و با تولید مثل، توسعه می یابد. اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است. مرد در ضمن عقد نکاح متعهد می گردد مهریه را به زن تملیک و یا پرداخت آن را به او متعهد گردد. هرچیزی که شایستگی دارد ثمن یا اجرت اجاره قرار گیرد می تواند مهر نیز واقع شود. اگر چه پس از مباشرت، مالکیّت زوجه بر تمام مهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. حکم عزاداری بر میت از دیدگاه عامه

سدمحمد هادی حجازی شهرضائی؛ زهرا باقری؛ فاطمه میری

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، صفحه 61-85

چکیده
  أکثریت أهل سنت نیز همچون شیعه در مورد حکم عزاداری بر میت به صورت کل بحث نکرده اند بلکه صرفاً به ذکر مصادیق و بررسی حکم مصادیق بسنده کرده اند. حال سوال این خواهد بود که عزاداری بر میت از دیدگاه عامه چه حکمی دارد؟ در این باره در مورد حکم عزاداری از دیدگاه أهل سنت هم سه مصداق مورد بررسی قرار می‌گیرد: (1-گریه 2-ندبه 3-پاره کردن لباس..) و یکی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
4. تبیین قاعده فلسفی «کل ما بالعرض ینتهی الی مابالذات» از منظر قرآن

محمدحسین ایراندوست

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، صفحه 87-104

چکیده
  مدلول این قاعده فلسفی چنین است که هر موجود بالعرض ضرورتا به یک موجود بالذات منتهی می گردد. حکمای اسلامی با استفاده از این قاعده فلسفی مسائل مختلفی را اثبات کرده اند. چنانکه فارابی در باب اثبات «وجوب» برای صفات ذاتی خداوند، و ملاصدرای شیرازی هم در اکثر مباحث فلسفی بویژه اثبات حرکت جوهری و اثبات صانع، از این قاعده استفاده کرده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. تاثیر حضور روان شناس ِ مدارس در پیشگیری رشد مدار از بزهکاری اطفال(با تأکید بر آموزه های اسلامی)

شهرداد دارابی؛ مهدیه پاکروان نمین

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، صفحه 105-131

چکیده
  امروزه بزهکاری اطفال و پایین آمدن سن بزهکاری یکی از معضلات اساسیِ جوامع بشری است که با رشد فزاینده ای رو به رو می باشد . این مهم در حالی است که جمعیت بسیاری از کودکان و نوجوانان همه روزه با عنوان دانش آموز در مدارس حاضر شده و پس از خانواده ، مدارس مهم ترین و اصلی ترین مکان های حضور دانش آموزان هستند که از تاثیرگذارترین اماکن بر سیر تکوین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. فقه جواهری در نگاه امام خمینی(ره)

مجتبی رحیمی

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، صفحه 133-154

چکیده
  تحول در حوزه های علمیه، عرصه های مختلفی دارد. تحول در شیوه و متد اجتهاد، تحول در شیوه مدیریت حوزه، تحول در شیوه آموزش و ... بی شک مهم ترین عرصه در این زمینه، تحول یا عدم تحول در شیوه اجتهاد است. نظر امام خمینی (ره) در مورد متد و شیوه اجتهاد لزوم حفظ اجتهاد سنتی و جواهری است. از این رو برخی از کسانی که مخالف تحول در شیوه اجتهاد هستند، سخنان ...  بیشتر