مقاله پژوهشی
1. تطبیق دیدگاه فقه امامیه و مذاهب اربعه در مورد تشریح جسد

علیرضا عسگری؛ محمد مهدی حبیبی؛ سید محمدمهدی احمدی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400

چکیده
  مسئله پژوهش: آموزش باکیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی جسد است. از آنجا که دین مبین اسلام برای جسد احترام قائل شده و لزوم دفن آن بلافاصله پس از مرگ سفارش شده است، این پژوهش درصدد بررسی حکم تشریح جسد در مذاهب اربعه اسلامی می باشد. هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی فقهی وضعیت تشریح جسد در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تبیین و تحلیل فقهی معانی تاویل در قرآن

محمدحسین زائری؛ جعفر نکونام؛ مهرداد عباسی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400

چکیده
  آیه هفتم سوره آل عمران موضوع تاویل آیات متشابه را مطرح کرده است. این آیه مورد توجه مفسران از فرق گوناگون اسلامی قرارگرفته و هرکدام از مفسران براساس مذهب فقهی و مکتب کلامی خودشان تفسیری از این آیه ارائه داده اند. این تفاوت و تناقض در تفاسیر مربوط به تعیین مصداق این آیه است. یکی از اشکالات این تفاسیر این است که مفسران به معنای خاص این واژه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تبیین فقهی و حقوقی حق زوج بر طلاق و قابلیت اسقاط آن

فخرآفاق حمیدی؛ سید احمد علی هاشمی؛ حسین ناصری مقدم

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق زوج بر طلاق و قابلیت اسقاط آن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که یکی از موضوعات حوزه خانواده، مسئله طلاق می باشد. اسلام با تدبیری که در امر طلاق اندیشیده سعی در کاهش آن داشته است و همواره به دنبال تحکیم نظام خانواده بوده است، با این وجود در برخی شرایط متارکه وجدایی زوجین از یکدیگر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال

مجید پناهبر؛ منصور عطاشنه؛ علیرضا رجب زاده

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری به صورت کتابخانه ای خواهد بود. قانون داوری تجاری بین المللی ایران بیگمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما بشمار می‌رود و در کنار مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نظام داوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی فقهی و رویه حقوقی طلاق اقلیت‌های دینی- مذهبی مقیم کشور با تکیه بر آرای محاکم

معصومه شیخ نیا؛ رسول ابافت

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400

چکیده
  هدف پژوهش: هدف پژوهش آن است که رویه طلاق اقلیت های مذهبی در ایران بررسی شود. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به بررسی وضعیت طلاق اقلیت‌های مذهبی در ایران پرداخته است. مسئله اصلی پژوهش: در کشور اسلامی‌مان ایران، صاحبان مذاهبی سکونت دارند که اقلیت محسوب شده و حقوق خاصی را دارا هستند. طلاق باتوجه به اینکه مسئله‌ای شرعی است، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تبیین وتطبیق فقهی و حقوقی داوری دراسلام با داوری در غرب بویژه فرانسه

منصور صفری مقدم

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400

چکیده
  داوری یکی از روشهایی است که هم در حقوق‌اسلام و هم در حقوق غرب ، با در نظر گرفتن اصول صحیح مدون داوری مورد توجه قرار گرفته است ومشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن می‌باشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق غرب با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی می باشد ، هدف ازاین پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات

فریده اصغری؛ احمد مرادخانی؛ سید حسن عابدیان

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400

چکیده
  اثبات حقوق برای قشر اجتماعی خاص و یا نوعی از مخلوقات الهی، و لزوم رعایت و اجرای آن، نیازمند استناد به مبانی و ادله است. حیوانات در کنار سایر موجودات، دارای حقوقی هستند که در تعامل با موجودات پیرامون شان باید رعایت گردد؛ از این رو، فقهای فریقین بر وجوب رعایت حقوق آن‌ها به عنوان یک نوع خاص از مخلوقات الهی از باب حفظ حرمت و احترام آنها ...  بیشتر