مقاله پژوهشی
1. وجود شرط علم و عمد در دعاوی جبران خسارت دادرسی

سعید فرزانه؛ علی عباس حیاتی؛ فرامرز باقرآبادی

دوره 12، شماره 46 ، شهریور 1400، صفحه 1-24

چکیده
  در فرضی که دعوای خواهان با شکست مواجه شود، ممکن است خوانده جهت پیروزی خویش در دعوا، متحمل خساراتی از قبیل حق‌الوکاله، دستمزد کارشناس، هزینه­ی دادرسی و... شده باشد که مسبّب ورود چنین خساراتی، اقدام خواهان به طرح دعوا بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه علم و عمد در جبران خسارت دادرسی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. صدور حکم حکومتی به منظور حفظ نظم و نظام جامعه اسلامی از دیدگاه فریقین

زینب موسوی سادات؛ نسرین کریمی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی

دوره 12، شماره 46 ، شهریور 1400، صفحه 1-14

چکیده
  بخشی از اختیارات حاکمیتی هر زمامدار و هر نظام سیاسی از طریق جعل و صدور قوانین و احکام حکومتی اعمال می‌شود. با وجود احکام شرعی در اندیشه سیاسی دینی، پرسش اساسی، توجیه جمع نهاد قانونگذاری در نظام­های دموکراتیک با موضوع حکم حکومتی است. بنابراین، این سئوال مطرح می‌شود که آیا «تقنین ولایی و صدور احکام ولایی ـ حکومتی» برخوردار از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. آثار فقهی کلامی مسأله ولایت فقیه

مهری قاسمی؛ سید محمدمهدی احمدی

دوره 12، شماره 46 ، شهریور 1400، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی آثار فقهی کلامی مسأله ولایت فقیه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ولایت فقیه پویا، متحرک و سازنده جامعه انسانی است. بایستگی آن در عصر غیبت بر اساس قاعده لطف به اثبات رسیده است. مبنای مشروعیت مقام ولایت برای ولی امر مسلمین، تجلی الهی می‌باشد. ثقل بحث مسأله ولایت فقیه مبنا و دلیل مشروعیت ولایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مبانی فقهی حدنگاری املاک توسط مالکان

شیوا محمدی؛ سعید خردمندی

دوره 12، شماره 46 ، شهریور 1400، صفحه 1-11

چکیده
  از گذشته، تعیین حدود ملکی با هدف معین شدن حقوق مالکان در جریان بوده و امروزه نیز با وجود امکانات علمی پیشرفته، این عمل توسط سازمان اسناد و املاک کشور، در جهت صدور سند تک­برگی مالکیت انجام می­شود. اما هم‌اکنون نیز املاک زیادی وجود داشته که حدود آنها به درستی تعیین نشده است. این پژوهش با هدف بررسی ضرورت شرعی استفاده از کاداستر برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی فقهی وضعیت ثمن شناور از دیدگاه صاحب جواهر، آیت‌الله خویی، با تکیه ‌بر دیدگاه‌های امام خمینی

مراد جعفرزاده؛ سید محسن رزمی؛ محمدرضا کاظمی

دوره 12، شماره 46 ، شهریور 1400، صفحه 1-11

چکیده
  یکی از این اشکال انعقاد بیع با ثمن شناور است. از آنجا که بیع پیشینه فقهی دارد، در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این نوع ثمن در عقود و قراردادها پرداخته ‌شده است. لزوم تعیین ثمن از مشهورات در فقه هنگام انعقاد قرارداد بیع است، به ‌طوری ‌که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است و هیچ‌گونه شکی وجود ندارد. در نقطه مقابل این نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی وضعیت حقوقی شرط تعیین مسکن برای زن در عقد نکاح دائم

امیرحسین عیوض خانی؛ سید مهدی میرداداشی

دوره 12، شماره 46 ، شهریور 1400، صفحه 1-17

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت حقوقی شرط تعیین مسکن برای زن در عقد نکاح دائم است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال است که چه ضمانت اجرایی برای شرط تعیین مسکن وجود دارد؟ معایب و مزایای این شرط برای حفظ بنیان خانواده چیست؟ نتایج حاکی از آن است که تعیین مسکن برای زن از آثار ریاست مرد بر خانواده است و بر این اثر مرد ...  بیشتر