مقاله پژوهشی
1. مبانی فقهی حقوق تربیتی – آموزشی کودکان در فقه

شیرین شفیعی؛ طیبه عارف نیا

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400

چکیده
  هدایت فرایند تربیت وآموزش، ضرورتی است که دانش‌هایی چند، برای پاسخ‌گویی بدان به کار گرفته‌شده‌اند؛ اما در این میان، دانشی که باعث حجیت گزاره‌های تأثیرگذار بر فرایند تربیت است، دانش اصیل و پویای «فقه» است. پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی مبانی فقهی حقوق تربیتی – آموزشی کودکان در فقه -پرداخته است و درصدد پاسخ به این سؤالات است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. مبانی فقهی حدنگاری املاک توسط مالکان

سعید خردمند؛ شیوا محمدی

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400

چکیده
  از گذشته، تعیین حدود ملکی با هدف معین شدن حقوق مالکان در جریان بوده و امروزه نیز با وجود امکانات علمی پیشرفته، این عمل توسط سازمان اسناد و املاک کشور، در جهت صدور سند تک‌برگی مالکیت انجام می-شود. اما هم‌اکنون نیز املاک زیادی وجود داشته که حدود آنها به درستی تعیین نشده است. این پژوهش با هدف بررسی ضرورت شرعی استفاده از کاداستر برای مردم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس

فاطمه نخعی؛ فریبا سنجری مقدم

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400

چکیده
  بخش مهمی از روابط حقوقی اشخاص در جامعه در قالب انواع قراردادها تنظیم می‌گردد. نقض این قراردادها از سوی هر یک از طرفین با توجه به نوع و هدف آن موجبات تحمیل انواع خسارت برای طرفین را فراهم می‌آورد. یکی از این خسارت‌ها زیان معنوی است. قابلیت جبران زیان معنوی در نظام‌های مختلف حقوقی دنیا ازجمله ایران پذیرفته‌شده ولی ضرر و زیان معنوی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مسئولیت مدنی دولت از منظر قاعده «لاضرر»

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد دانشهاد

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400

چکیده
  زمینه و هدف: قاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسؤولیت مدنی نامبرده شده است. روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع اصیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. موانع نظری رعایت اصل علنی بودن محاکمات

مهدی اللّه یاری؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400

چکیده
  واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکار ناپذیر است ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای آن گردیده است که در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آنها پرداخته شده است. مغایر دانستن علنی بودن محاکمات با کرامت انسانی، حیثیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تأثیر عنصر زمان در احکام جهاد در قرآن

علی دوازده امامی مطلق؛ حسین علوی مهر؛ سید حسن عابدیان

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400

چکیده
  چکیده عنصر زمان در احکام جهاد در قرآن، نقش بسیار مهمی دارد زیرا وجوب و حُرمَتِ جهاد در شرائط مختلفِ زمانی را موجب می‌شود. مسئله‌ی اصلی پژوهش این است که در چه زمان‌هایی حکم جهاد در قرآن قابلیّت تغییر را دارد؟ روش این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است، که برای کمک به دانش جنگیِ مسلمانان صورت می-گیرد. هدف پژوهش، شناساییِ عنصر زمان خاص و نقشِ ...  بیشتر