مقاله پژوهشی
1. مسئولیت مدنی دولت از مظر قاعده «لاضرر»

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد دانشهاد

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1400، صفحه 1-15

چکیده
  قاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاءهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرّات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی نامبرده شده است.پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع اصیل فقهی و حقوقی، به قاعده لاضرر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. موانع نظری رعایت اصل علنی بودن محاکمات

مهدی اللّه یاری؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1400، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی موانع نظری در اجرای اصل علنی بودن محاکمات می‌باشد. واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکارناپذیر بوده، ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف‌نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای آن گردیده که در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. فاکتورهای تحقق غایت‌ وجودی ‌انسان از منظر ملاصدرا

طیبه توکلی حامد؛ هادی واسعی؛ محمدحسین ایراندوست

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1400، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی فاکتورهای تحقق غایت­ وجودی ­انسان از منظر ملاصدرا است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ملاصدرا غایت را همان حکمت‌ حقیقی «معرفت‌ وجود، صفات و فعل ­خداوند و معرفت ‌نفس و چگونگی معاد آن» دانسته و این حکمت ‌حقیقی را با «سعادت ‌عقلی» یکی می‌داند و معتقد است موجودی‌ که سعادت‌‌ حقیقی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مبانی فقهی تنبیه و تأدیب کودکان از سوی والدین در فقه

شیرین شفیعی؛ طیبه عارف نیا

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1400، صفحه 1-14

چکیده
  پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی مبانی فقهی حقوق تربیتی – آموزشی کودکان در فقه پرداخته است. بنابراین،این پژوهش از نظر هدف کاربردی و مسأله محور بوده و نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که در منابع فقهی به تربیت اعتقادی و تربیت اخلاقی فرزندان و وظایف والدین در این ساحات توجه شده است. بدین صورت که صیانت فرزند از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر عنصر زمان در احکام جهاد در قرآن

علی دوازده امامی مطلق؛ حسین علوی مهر؛ سید حسن عابدیان

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1400، صفحه 1-17

چکیده
  عنصر زمان در احکام جهاد در قرآن، نقش بسیار مهمی دارد، زیرا وجوب و حُرمَتِ جهاد در شرائط مختلفِ زمانی را موجب می­شود. مسئله­ی اصلی پژوهش حاضر این است که در چه زمان­هایی حکم جهاد در قرآن قابلیّت تغییر دارد؟ روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و هدف پژوهش نیز شناساییِ عنصر زمان خاص و نقشِ آن در احکام جهاد در قرآن می­باشد که برای بدست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس

فاطمه نخعی؛ فریبا سنجری مقدم

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1400، صفحه 1-16

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج در خصوص اینکه چرا مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران هنوز جایگاه خود را نیافته، حاکی از آن است که عامه مردم هیچ‌گونه اطلاعی نسبت به چنین خسارتی که ناشی از حقوق شهروندی آن‌هاست ندارند و نباید انتظار مطالبه ...  بیشتر