مقاله پژوهشی
1. بررسی اصالت در قلمرو موضوعی پذیرش شهادت بر‌شهادت در تحلیل نظام حقوقی ایران و فقه اهل سنت

علیرضا عسگری؛ سید مهدی میرداداشی؛ علی کشاورز

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، صفحه 1-15

چکیده
  در نظام حقوقی ایران، اصالت شهادت برشهادت(شهادت ثانوی) در مواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. با عدم امکان حضور شاهد اصل مورد تثبیت قرار گرفته است، ولی به جهت تعدد اقوال در شیعه و اهل سنت، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. اصالت شهادت بر­شهادت در فقه شیعه از رویکرد توسعه­ای آن در فحوی فقه امامیه و قانون استظهار می­گردد. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. نقدی بر نظریات فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم

مرتضی محمدی راد؛ سید محمد شفیعی مازندرانی؛ نسرین کریمی

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، صفحه 1-23

چکیده
  کاهش ارزش پول از مفاهیم چالش برانگیز فقهی و حقوقی است. نظریه­های موجود که برای پول با ماهیت گذشته آن ارائه شده، پاسخگوی نیازهای واقعی ­در این وضعیت نیستند. فقدان درک ­درست ­از ماهیت­ پول، باعث­ شده تا فقها عملا با احتیاط به موضوع نزدیک شوند. با تغییر یافتن ماهیت پول در طول تاریخ، دیدگاه‌های مختلفی در زمینۀ لزوم یا عدم لزوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تبیین علیت در نظام فلسفی سینوی و صدرایی

آذر سپهوند؛ محمد حسین ایراندوست؛ اسماعیل علیخانی

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، صفحه 1-21

چکیده
  مسئله علیت یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی است که بدون فهم آن درک جهان هستی ممکن نیست. اساساً هر نوع بحث، سخن و تجربه‌ای مبتنی بر فهم علیت و پذیرش آن است. مسئله علیت از جهات مختلف مورد توجه قرارگرفته است..فیلسوفان جدید غرب مانند هیوم و کانت این موضوع را از نظرگاه معرفت‌شناسی و فیلسوفان مسلمان از حیث وجودشناسی مورد بررسی قرار داده‌اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مطالعه تطبیقی حقوق حدنگاری در فقه و حقوق ایران با حقوق انگلستان

شیوا محمدی؛ سعید خردمند

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، صفحه 1-19

چکیده
  تعیین حدود املاک، با هدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما به‌موجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه حدنگاری انجام ‌شده است. حقوق کامن­لای انگلستان به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. نگاهی به قیاس در فقه اهل سنت و فقه امامیه

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، صفحه 1-13

چکیده
  اهل سنت در استناد­های فقهی خود، به قیاس استدلال کرده و عموماً آن را حجت می­دانند ولی فقیهان شیعه امامیه، دید خوش‌بینانه‌ای به قیاس نداشته‌اند و هرچند در برخی از جاها به عنوان استثنایی از قیاس مواردی را از زمره‌ی قیاس مورد نهی شارع بیرون برده‌اند، اما رویکرد عمومی فقیهان شیعه نسبت به قیاس، رویکردی منفی است. در قیاس، آنچه تحقّق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مثله کردن اسراء توسط جریان‌های تکفیری؛ بدعت یا سنت، از دیدگاه فریقین

سید حسن عابدیان؛ احمد مرادخانی؛ سید محمدمهدی احمدی؛ زینب محمدی

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، صفحه 1-16

چکیده
  مثله کردن، یکی از فجیع‌ترین و غیر انسانی‌ترین اقداماتی است که بعد و یا حتی قبل از کشتن اسیران توسط برخی گروه‌های تکفیری، انجام می‌شد. این در حالی است که آنها این عمل را مانند سایر اقدام‌های خود به دین نسبت داده و چهره منفوری از اسلام در نزد افکار عمومی ایجاد می‌کردند و اسلام را به عنوان یک دین خشن به جهانیان معرفی می‌نمودند. هدف ...  بیشتر