مقاله پژوهشی
1. کارکردهای مناسبت حکم و موضوع در دانش اصول فقه

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مهدی دهقان سیمکانی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 1-21

چکیده
  قرینه «مناسبت حکم با موضوع» که از شیوه­های تفسیری متون شرعی با رویکرد توسعه­ایِ موضوع بوده، بیانگر رابطه­ای است که باعث می­شود، فقیه با اتکاء به فهم اجتماعی و نگاه عرف­گرایانه و در عین حال مورد تایید شارع، از لفظ به موضوع متناسب با حکم و یا حکم متناسب با موضوع منتقل شود و ظهور جدیدی برای نصوص شکل گیرد. مناسبت میان حکم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. فلسفه مقاصد الشریعه در حیل شرعی با رویکردی به نظرات فقهی امام خمینی

سید مهدی نژادهاشمی؛ علی بهرامی نژاد

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 1-17

چکیده
  شکوفایی و پویایی جامعه اسلامی به منش سیاسی و اقتصادی مورد پذیریش شرع از یک‌سو و نیز راهکارهایی که سبب رونق چرخه تولید می‌شود، بستگی دارد. از جمله اقتصاد بدون ربا، اعتبارسنجی قصد طرفین قرارداد در جلوگیری از نفوذ بیگانگان. در این راستا الگوی اقتصاد مقاومتی می‌تواند از طرفی با فلسفه مقاصدی که مسلمین از انجام فعالیت اقتصادی دارند، پیوند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. چالش مفهومی نظم عمومی در حقوق کیفری ایران؛ راهبردها و پیامدها

سید درید موسوی مجاب

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 1-21

چکیده
  اصطلاح نظم عمومی، با وجود کثرت استعمال در حقوق کیفری شکلی و ماهوی ایران، از حیث مفهوم، دامنة شمول، سنجه­های تشخیص و شرایط تحققِ معنی، به­ درستی تبیین نشده ‌است. این مسأله، زمینة ایراد خدشه به اصل حاکمیت قانونی و اصل شفافیت قانونی، استفسارپذیری مفهوم نظم عمومی و تضییع حقوق برخی متهمان در دادرسی­های کیفری را فراهم کرده است. نزدیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. روش‌شناسی شناخت در حکمت متعالیه

محمدحسین ایراندوست؛ اسحاق ابان

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 1-15

چکیده
    شناخت و معرفت از مقوله‌هایی است که همه حکما و فلاسفه در مورد آن به بحث و تحقیق می‌پردازند، آنچه مهم و هدف اصلی است بررسی روش‌های رسیدن به شناخت و منابع آن است که تحت عنوان روش‌شناسی شناخت یاد می‌شود. در روش‌شناسی شناخت باید به منابع اصلی فیلسوف در رسیدن به شناخت توجه کرد. ملاصدرا روش و متد کاملا جدید و تازه‌ای دارد و هیچ یک از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی و بازنگری مقصود از واژه قصاص در ماده 622 کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 1392 از منظر فقهی

سید علی ربانی موسویان؛ رقیه نصیری

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 1-13

چکیده
  خروج عمدی یا خود به خودی جنین را قبل از آنکه قادر به زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین می‌گویند. یکی از اقسام سقط جنین، سقط جنین عمدی می‌باشد. در مورد مجازات این نوع از سقط میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف است. مشهور فقها کیفر آن را قصاص دانسته‌اند. همان طور که قانون مجازات مصوب1370 نیز بر همین اساس تصریح داشته است. در قانون مجازات مصوب 1392 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تبیین نحوه تحقیق جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری ایران

غلامعلی نصیری؛ رشید قدیری بهرام آبادی؛ مریم نقدی دورباطی؛ کامران قدوسی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 1-16

چکیده
  پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشاء است. این سیاست شامل موارد ارتکاب جرم ...  بیشتر