مقاله پژوهشی
1. عناوین ثانویه در عزاداری

سید محمد هادی حجازی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، صفحه 1-15

چکیده
  موضوع این مقاله، تحقیق در مورد عناوین ثانویه در عزاداری براساس فقه استدلالی و استنباط آن از کلمات اهل بیت(ع) است. ابتدا مفهوم‌شناسی عنوان ثانوی، عزاء و ضرر، کلیاتی در مورد ادله وجوب عمل بر طبق عناوین ثانویه و کیفیت تقدیم آنها بر عناوین اولیه و مصادیق عناوین ثانویه مطرح شده است. در بخش دوم در مورد عنوانِ ثانویِ ضرر در عزاداری بحث شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی فقهی و حقوقی قانون وصیت واجب از دیدگاه فاضل مقداد و ابوبکر جصاص

سیدطه حسن نژاد؛ احمد رضا رفیعی؛ جواد پنجه پور

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، صفحه 1-20

چکیده
  در این پژوهش با روش کتابخانه‌ای برای بررسی تفسیری و فقهی حکم آیه 180 سوره بقره با توجه به آیات ارث و روایات ابتدا مفهوم وصیت از نظر لغوی و اصطلاحی و سپس با توجه به دیدگاه فقهای امامیه از جمله فاضل مقداد و فقهای مذاهب اهل سنت ازجمله ابوبکر جصاص این سئوالات مورد بررسی قرار گرفته است: مشروعیت وصیت برای وارثین و غیر وارثین؟ بررسی اجتهاد ابن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. موضوعات و قواعد فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی

مهدی یوسف

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، صفحه 1-21

چکیده
  میزان رعایت قواعد و موضوعات فقهی در تبلیغات بازرگانی موضوع مهمی است که می‌تواند به تشخیص تبلیغات سالم از منظر فقهی کمک کند. آنچه در سایر پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفته است، میزان رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها در تبلیغات بازگانی از منظر مسئولیت مدنی و حقوقی بوده است. اما در این پژوهش با روش تحلیل محتوا روند پنج ساله میزان رعایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی امکان‌سنجی دسترسی به الگوی حکومتی مشترک در میان مذاهب اسلامی با تأکید بر نقش مردم

محمد رسول آهنگران؛ محمد بیروتی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، صفحه 1-18

چکیده
  کشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای هم‌گرایی در فقه حکومتی دارند. با توجه به فقدان حاکمیت الهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می‌رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدا الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل تشکیل شوری حل و عقد، استخلاف، تغلیب که با بیعت مردم اجرایی می‌شود و از میان سه جریان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تحلیل دامنه مسوولیت پرداخت دیه از بیت المال در فقه اسلامی

عباس عابدی؛ محمد مهدی احمدی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، صفحه 1-20

چکیده
  بنابر اصل شخصی بودن مجازات ضرورت دارد که در صورت وقوع جنایت، بزهکار مسوول پرداخت دیه باشد. اما این اصل دارای استنثنائاتی است که یکی از این موارد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد. دامنه شمول مسوولیت بیت المال در برخی موارد از جمله در جنایات خطئی در حالاتی است که حتی بزهکار شناخته شده و در دسترس است. اما بنا به حکم شرع، مباشر در جنایت، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. نفقه فرزندخوانده در حقوق ایران و مذاهب اهل سنت

مهدیه محمدی؛ سید مهدی میرداداشی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، صفحه 1-21

چکیده
  مساله کودکان بی‌سرپرست به دلیل اثر این کودکان بر جامعه، رشد روزافزون تعداد آنها، رعایت امور انسانی در مورد آنها و هزاران دلیل دیگر از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف به خصوص اندیشمندان حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بوده است. امروزه نیز امور مالی مربوط به آنها ازجمله ارث و نفقه بسیار مورد تحقیق و چالش می‌باشد. این تحقیق به دلایل مذکور ...  بیشتر