مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
2. رابطه لفط و معنی در حکمت متعالیه و مقایسه آن با نظرات امام خمینی(ره)

ابوذر کاظمیان سورکی؛ محمدحسین ایراندوست

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1395، صفحه 7-30

چکیده
  در فضای اسلامی یکی از مهمترین منابع معتبر قرآن و سنت معصومین(علیهم السلام) است، یکی از مشکلات قابل توجه در حکمت اسلامی، ترجمه متون دینی است، در میان حکمای اسلامی روش‌های مختلفی در ترجمه متون دینی بکار رفته است، که یکی از روش‌های متداول میان حکما «قاعده‌ی وضع الفاظ برای ارواح معانی» است که می‌توان مبدع این روش را غزالی دانست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
3. طلوعِ فجرِلیالیِ مُقمَره در فقه عبادی امام خمینی

علی شیرخانی

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1395، صفحه 31-52

چکیده
  چکیده آنچه این مقاله عهده دار تبیین آن است، تعیین طلوع فجر، در شبهای مهتابی می باشد،چرا که سپیده صادق و نور گسترده و افقی، در شبهای مهتابی، به دلیل حضور ماه و روشنایی موجود در افق، تا دقایقی خودنمایی ندارد، به گونه ای که اگر ماه در افق نبود، این نور گسترده چون خط نازک دیده می شد.به دلیل حضور ماه و روشنایی افق، نور گسترده فجر با تأخیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
4. واکاوی ادله فریقین در جواز غیبت متجاهر به فسق

بدرالزمان محمدزاده لاجوردی؛ احمد مرادخانی

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1395، صفحه 53-73

چکیده
  چکیده یکی از آسیب های مهم اجتماعی جریان و شیوع غیبت یا اظهار نقص دیگران و از سکه انداختن افراد با انگیزه های مختلف است. که می تواند انگیزه فردی و یا جمعی و یا سیاسی داشته باشد. ولی بر اساس مصالح عقلایی در مواردی این امر استثناء شده است که از جمله آنها غیبت شخص متجاهر به فسق است از این رو شناخت صحیح معنای فقهی غیبت و متجاهر به فسق به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. بازخوانی مفهوم صدق و کذب با تعمیق در مرجعیت عرف

ابوالقاسم علیدوست؛ محمد جعفری

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1395، صفحه 75-94

چکیده
  صدق و کذب از مفاهیم عرفی است که در میان اهل لغت و فقها در مورد معیار صحیح آن بحث های فراوانی شده و در برخی موارد اختلاف نظر به چشم می خورد؛ از این رو در بسیاری از مسایل پیرامونی و مصادیق مشکوک، این نقاط اختلاف تسری پیدا کرده و آثار خود را در مفهوم شناسی و حکم شناسی عناوین مربوط به صدق و کذب نمایان می سازد. در این نوشته به بررسی این معیار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. ذات و صفات الهی از نگاه ابن‌سینا و غزالی

فریده حکیمی؛ مهدی دهباشی

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1395، صفحه 95-120

چکیده
  از نظر ابن‌سینا،ادراک کنه ذات باری‌تعالی محال است زیرا عقل آدمی از پی بردن به کنه ذات خداوند ناتوان است.امّا شناخت ذات از طریق شناخت وجهی از وجوه ذات که در قالب شناخت اسماء و صفات خداوند خواهد بود،ممکن است.ابن‌سینا صفات خداوند را عین ذات او می‌داند.وجود صفات واجب تعالی و ارتباطی که میان این صفات با ذات وجود دارد از مباحث قابل توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. ضمان خسارات وارده بر عِرض و جان از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

حمید کاویانی فرد؛ نسرین کریمی؛ معصومه توده خرمن

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1395، صفحه 121-135

چکیده
  موضوع ضمان خسارات وارد برعرض و جان انسانها از جمله مباحث پرچالشی است که در قوانین حقوقی و فقه امامیه به لزوم آن تصریح گردیده است، ولی چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین نشده است. در فقه امامیه و حقوق موضوعه، راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده است، اما معیار شخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. در فقه ...  بیشتر