مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. نقد ادله مشهور بر تنجس آب قلیل ملاقی با نجس

احمد مرادخانی؛ مجتبی رحیمی

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، صفحه 7-31

چکیده
  همانگونه که روشن است یکی از عوامل مهمی که باعث تفسیر ناقص از روایات می شود عدم توجه به قرائن مخصوصا ارتکازات مربوط به موضوع محل بحث می باشد. در مورد تنجس آب قلیل به صرف ملاقات نیز همین اتفاق افتاده است. ارتکاز و بنای عقلا در مورد آلودگی آب(کم باشد یا زیاد) این است که تا وقتی که متغیر نشده می توان از آن استفاده کرد و اگر شارع مخالف این تلقی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی لاضرر و ملکیت ید

محمد امین ملکی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ علی رضا عسگری

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، صفحه 33-50

چکیده
  یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
4. بررسی ومقایسه ماهیت علیت از دیدگاه ملاصدرا وهیوم

زینب درویشی؛ محمدحسین ایراندوست

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، صفحه 51-69

چکیده
  اصل علیت که بر اساس آن هر پدیدهای نیاز به علتی دارد، یکی از مسایلی است کمتر فیلسوفی است که پیرامون آن به بحث وبررسی نپرداخته باشد.این مقاله با روش تحلیلی،اسنادی ونقادی وبا هدف بررسی ومقایسه ماهیت علیت از دیدگاه ملاصدرا وهیوم نگاشته شده است.به نظر می رسد،ریشه انکار علیت درمنظرهیوم با مبانی معرفت شناختی او در نگرش به واقعیت‌های خارجی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. بررسی تطبیفی مشروعیت جمع نمازهای ظهر با عصر و مغرب با عشاء

هادی غلامرضاراوی؛ مینا غلامرضاراوی؛ محمد ابراهیم نژاد کهنی؛ جواد صالحی

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، صفحه 71-88

چکیده
  یکی از مسائل مورد اختلاف میان شیعه و اهل سنت مشروعیت جمع دو نماز می باشد. شیعه برای نماز ظهر و عصر و برای نماز مغرب و عشاء وقت مشترک قائل است یعنی می توان نماز ظهر و عصر را و نماز مغرب و عشاء را با هم خواند. البته بعضی از فقها معتقدند که بدون عذر تآخیر در نماز جائز نمی باشد. اهل سنت قائل به وقت مشترک بطور مطلق نمی باشد و جمع بین دو نماز را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
6. اراده الهی از دیدگاه غزالی و ابو هاشم جبایی

سید سجاد ساداتی زاده؛ علی صبری

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، صفحه 89-109

چکیده
  شناخت خداوند به طرقی گوناگونی صورت می‌پذیرد که مهم‌ترین و جنجال‌آمیزترین روشی که متکلمان در معرفت خداوند درزمینه تبیین و توضیح آن باهم اختلاف و بحث داشتند بحث صفات الهی بود. با تقسیم صفات خداوند به ثبوتی و سلبی یا ذاتی و فعلی مشاجرات بیشتری رؤیت شد. این نوشتار بر آن است به بررسی یکی از مهم‌ترین صفات ثبوتی خداوند یعنی اراده، در دیدگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. اجرای اجباری تعهّد در برابر نقض قرارداد از دریچه ی حقوق مصر و فقه اهل سنّت

حمید میری؛ غلامحسین افراس؛ سامان متقی شهری

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، صفحه 111-142

چکیده
  چه در حقوق مصر و چه فقه اهل سنّت، در صورت نقض قرارداد، نخستین حقّ متعهّد، درخواست اجرای اثر اصلی پیمان است. از همین روی از سوی قانونگذار و شارع اسلامی، بر پایه‌ی گونه‌ی تعهّد قراردادی، شیوه‌هایی پیش‌بینی شده است. بدین‌سان، گاه تعهّد قراردادی به خواست قانون پدید می‌آید هرچند متعهّد آن را نخواهد، گاه حکم دادگاه پدیدآورنده‌ی آن است ...  بیشتر