مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. بررسی شیوه های پیشگیری از سرقت های اینترنتی

احمد مرادخانی؛ سید محسن رضوی اصل؛ سید محمدمهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان کلخوران

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، صفحه 7-32

چکیده
  فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسانهای فرصت طلب نیز می باشد. یکی از جرایمی که در فضای سایبری توسط این افراد رخ می دهد، سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد. برای جلوگیری و هر چه کمتر نمودن ارتکاب این جرم، بالاخص توسط افرادی که سابقه دار نبوده و ویژگی های فضای مجازی آن ها را به ارتکاب جرم ترغیب می کند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
3. برانگیختگی موجودات از نگاه ابن‌سینا

هادی واسعی؛ فهیمه مرادی زاده

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، صفحه 33-57

چکیده
  چکیده:گرچه‌ وجود جهان‌ پس‌ از مرگ‌ و زندگی‌ اخروی‌، ازجمله‌ اصول‌ اعتقادی‌ تمامی‌ مسلمانان‌ است‌، اما در مورد این‌که این‌ نوع‌ زندگی‌ به ‌چه‌ گروهی‌ از موجودات‌ اختصاص‌ دارد، دیدگاه‌های‌ مختلفی‌ توسط‌ اندیشمندان‌ مسلمان‌ مطرح‌ شده‌ است‌. با عنایت به این امر، جریان‌شناختی برانگیختگی موجودات و زندگی پس از مرگ آن‌چنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
4. بررسی فقهی مسکرات و مصادیق جدید

مرجان فرهانی نژاد؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، صفحه 59-82

چکیده
  شناخت موضوع روان گردان‌ها، میزان اعتیاد آور بودن آن، چگونگی و شیوه‌های تولید و توزیع، و همچنین شیوه‌های برخورد با این معضل اجتماعی یکی از موضوعات مهم در جامعه است تا با ایجاد بستر فرهنگی مناسب، راههای جلوگیری از شیوع این بیماری شناخته شود. فرهنگ سازی در این مورد موضوع روان گردان‌ها، توسط رسانه‌های جمعی، کتاب، و مقالات، برگزاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
5. نحوه پیدایش عالم در فلسفه یونان و فلسفه اسلامی

محمدحسین ایراندوست

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، صفحه 83-102

چکیده
  سابقه بحث «نحوه پیدایش عالم» به یونان باستان برمی گردد. این بحث بعدها تحت عنوان «حدوث و قِدَم»به عنوان یکی از مباحث و مسائل فلسفه و کلام اسلامى مطرح شد. فلاسفه ، عمدتا طرفدار نظریه قدم زمانی عالم بودند. اما در قرون متاخر با پیدایش حکمت متعالیه، نظریه ارسطویی «قدم عالم» نفی شد و با استفاده از تئوری حرکت جوهری قالب جدیدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. واکاوی حد قتل در زنا با محارم به نسب نامشروع

سید محمد جعفر رضوی اصل؛ شهرداد دارابی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، صفحه 103-121

چکیده
  مجازات قتل در خصوص تمام اقسام زنا قابلیت اجراء ندارد، و تنها در خصوص محارم نسبی می‌توان مجازات آن را قتل تعیین نمود. محارم به عقیده مشهور فقها فقط شامل محارم نسبی بوده،و محارم رضاعی و سببی را شامل نمی‌شود. بحثی که مطرح می‌شود آن است که آیا همان احکامی که در خصوص افراد با نسب مشروع قابلیت اجرا دارند درباره افراد دارای نسب نامشروع هم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی

مقداد صالحی؛ ابراهیم دلشاد معارف؛ محمد صادقی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، صفحه 123-148

چکیده
  قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی مقدادصالحی* ، ابراهیم دلشاد معارف **، محمد صادقی*** چکیدهورود زیان یکی از شرایط اساسی مسوولیت مدنی است و تا زمانی که ضرر واقع نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد ، ضرر که با دیدگاه فقهی منقسم به سه قسم مالی ، معنوی و بدنی است زمانی قابلیت جبران دارد که شرایط آن فراهم باشد من جمله این که؛ ضرر ...  بیشتر