مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. حریم اراضی برای کاربری‌های عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران

کبری عباسی مقدم؛ رسول مظاهری

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، صفحه 7-25

چکیده
  با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. بررسی رابطه فقه واخلاق وتطبیق آن با حقوق اسلامی

زینب موسوی سادات؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، صفحه 27-40

چکیده
  برخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت، عقل، عرف، مصالح و عدل سرچشمه می گیرند،موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسلام می شوند. به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اولا: خاستگاه احکام شرعی، اراده تشریعی خداونداست و اوست که براساس علم و لطف خود، مصالح،مفاسد و حکمت ها، قوانینی را جعل می کند که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
4. جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران

سعیده محمودی؛ احمد مرادخانی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، صفحه 41-59

چکیده
  هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. حق ارتفاق، مشروعیت و اسباب آن در فقه امامیه

عبدالله گوهری طالع؛ اکبر ترابی شهرضایی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، صفحه 61-91

چکیده
  چکیدهحقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگی‌ها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدنی کشورهای دیگر به منابع حقوقی و سپس کم و بیش در مطالعات فقهی، راه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. بررسی مسئله اجتماع امر و نهی بر اساس مبانی فلسفه ملاصدرا

هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، صفحه 93-111

چکیده
  یکی از مباحث مهم اصولی که نقش بسزایی در استنباط احکام شرعی دارد مسئله اجتماع امر و نهی می باشد. بحث در این است که آیا عمل واحد می تواند برای مثال دو عنوان وجوب و حرمت را داشته باشد یا چنین چیزی محال است. در این رساله قصد داریم که براساس فلسفه ملاصدرا به حل مسئله بپردازیم و به این سوالات پاسخ دهیم. آیا امکان ورود فلسفه در این بحث وجود دارد؟ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. تحول مسئله عقار با توجه به اصلاح بعض مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

بتول مغفوری فرسنگی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، صفحه 113-130

چکیده
  هدف از نوشتن این مقاله بحث در شرایط تحقق ارثی که به زوجه می رسد مانند رابطه زوجیت و وجود این رابطه به هنگام فوت مورث نیست بلکه ابتدا به مقدار ارث زوجه از اموال همسر پرداخته و در ادامه به تحولات صورت گرفته در این زمینه با نگاهی اجمالی به قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ایران که در سال 1387به تصویب رسیده پرداخته می شود. در قران کریم خداوند ...  بیشتر