مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. نگرشی نو به معنای قصاص در قرآن

هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، صفحه 7-25

چکیده
  خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: اى خردمندان، شما را در قصاص کردن زندگى است. باشد که پروا کنید. دیدگاه مفسران و فقها بر این است که منظور از قصاص معنای مصطلح شرعی می باشد. دلیل کسانی که می گویند مراد معنای مصطلح شرعی است این می باشد که عمل قصاص عامل بازدارندگی دارد و باعث می شود که کسانی که قصد قتل دارند از کشتن انسان ها صرف نظر کنند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. فریبکاری از دیدگاه اسلام

مریم بیدخام؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، صفحه 27-51

چکیده
  موضوع این مقاله « فریبکاری از دیدگاه اسلام » می باشد که در فقه اسلامی ضمان ناشی از فریب در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده میشود . غرور در لغت به معنای خدعه ، فریب و نیرنگ است . و در اصطلاح عبارت است از اینکه از شخصی سخنی یا فعلی صادر گردد که باعث فریب دیگری شود به واسطه این فریب شخص دوم متحمل خسارت گردد ، فریبنده ضامن خسارتهای وارده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
4. قتل عمد اضطراری از دیدگاه فقه و حقوق

اشرف عبدالمالکی؛ احمد مرادخانی

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، صفحه 53-73

چکیده
  اضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر می-گردد؛ یا اطاعات از قانون‌گذار و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم. اضطرار در قتل از منظر اکثر فقها مجوزی برای قتل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. بررسی تطبیقی میزان مهریه در فقه فریقین

زینب علینژاد؛ نسرین کریمی

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، صفحه 75-100

چکیده
  یکی از چیزهایی که جزء موانع ازدواج جوانان شمرده می شود قرار دادن مهریه ی سنگین می باشد، پس تحقیق وبررسی پیرامون آن اهمیت ویژه ای دارد، بنابراین بحث پیرامون مقدار مهریه و اینکه چه تأثیری در صحت عقد دارد لازم به نظر میرسد. در امامیه اجماع وجود دارد که میزان مهر المسمی از حیث حداقلی هیچ محدودیتی ندارد و تنها لازم است آنچه که مهر قرار داده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. مسئولیت مدنی ناشی از اجرای قلع و قمع موضوع قانون حفظ کاربری

علی نورانی؛ سید مهدی میرداداشی؛ ابراهیم دلشاد معارف

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، صفحه 101-116

چکیده
  با عنایت به رشد روز افزون تغییر کاربری اراضی زراعی و‌باغ‌ها در سراسر کشوروتصمیم‌ دولتمردان مبنی بر مقابله با این امر و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، که این مهم بوسیله اجرای قانون حفظ کاربری بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها گذارده شده‌است.‌از‌آنجائیکهاجرای قلع‌و قمع تغییر‌کاربری غیرمجاز مطابق ‌تبصره2 ماده‌‌10‌ قانون ‌مذکور،رأساًو‌بدون‌حکم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران

نجمه عزیزی ناصرآباد؛ علی رضا عسگری

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، صفحه 117-143

چکیده
  خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد ...  بیشتر