مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. موجبات طلاق از منظر فقه شافعی و حنفی

سید مهدی میرداداشی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، صفحه 7-30

چکیده
  چکیده:مسئله طلاق یکی از مسائل مهم و مبتلابه جوامع مختلف از جمله جامعه اسلامی ما می‌باشد، به شکلی که از آن به عنوان «بیماری یا طاعون قرن» نام برده می‌شود. طلاق و پیامدهای زیانبار آن را می‌توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی مورد بررسی قرار داد، اما آنچه که در این مجموعه می‌آید بررسی موجبات طلاق آن هم از دیدگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. نگرشی بر جایگاه ارش الجنایه در فقه و حقوق موضوعه

صدیقه فقیه حبیبی؛ زهرا شیرازی فردویی؛ سیدمحمدمهدی احمدی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، صفحه 31-47

چکیده
  یکی از مهمترین قواعد حاکم بردیات قاعده(ارش)است.ارش الجنایه جبران خسارت وارده بر جسم انسان به سبب جنایت است که دیه آن در شرع تعیین نشده باشد. قاعده ارش از جمله قواعد فقهی و حقوقی است که در جامعه جزایی امروز دچار چالش می باشد ،از جمله مشکلات مطرح در این قاعده نبود تعریف جامع از قاعده ارش و تبیین ماهیت آن و همچنین فقدان شیوه مشترک برای تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
4. موارد وجوب خمس از دیدگاه فقه امامیه

علی طهماسبی پور؛ حمید کاویانی فر

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، صفحه 49-74

چکیده
  چکیده: خمس حق مالی است که خداوند متعال، بر بندگانش واجب کرده است. و از حقوق واجب مالی است که در صورت فراهم بودن سایر شرایط، پرداخت آن بر هر مکلفی واجب می‌باشد. اسلام برای تزکیه انسان، ایجاد مساوات و قوام و دوام نظام اقتصادی جامعه و ساختن مدینه فاضله، قوانینی وضع فرموده است. که نه تنها فاصله‌ی غنی و فقیر در جامعه کم شود بلکه افق زندگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. تأملی بر تنجس آب قلیل به صرف ملاقات با نجس(1)

مجتبی رحیمی؛ احمد مرادخانی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، صفحه 75-106

چکیده
  یکی از نکات کلیدی در فهم روایات توجه به قرائنی است که در اطراف آن هستند و یکی از این قرائن مهم ارتکازاتی است که در مورد موضوع طرح شده در روایت وجود دارد. بدیهی است عدم توجه به قرائن، مخصوصا ارتکازات، باعث بدفهمی در تفسیر روایات شده و نتیجه غلطی به دست خواهد داد. از این رهگذر باید گفت در مورد چگونگی آلوده شدن آب قلیل و نحوه تطهیر آن در میان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. خیار غبن در آیینه فقه و قانون

فریده اصغری؛ سید حسن عابدیان

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، صفحه 107-125

چکیده
  یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی بحث حکم «خیار غبن» است و پژوهش حاضر در پی اثبات این خیار است. منظور از خیار غبن، ثبوت حق فسخ معامله برای کسی است که کالا را به بیشتر از قیمت واقعی آن خریده یا به کمتر از قیمت اصلی آن فروخته است. به عنوان پرسش اصلی این پژوهش می توان این سئوال را مطرح کرد که: دیدگاه فقهاء و حقوقدانان در خصوص ثبوت خیار غبن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. بررسی لزوم معاطات بر مبنای حدیث خالد بن نجیح

هادی غلامرضاراوی؛ محمد ابراهیم نژاد کهنی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، صفحه 127-144

چکیده
  یکی از ادله بر اثبات عدم لزوم معاطات روایت خالد بن حجاج می باشد که از روایاتی می باشد فقها درباره آن تفسیر های گوناگونی کرده اند. در این مقاله سعی شده آراء فقها و استنباط هایی که از این روایت شده بیان شود و نظر صحیح تر انتخاب شود و این روایت آیا می تواند دلیلی بر عدم لزوم معاطات باشد یا خیر؟ ما از طریق مطالعه کتاب ها و فیش برداری و مراجعه ...  بیشتر