مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. مبنای فقهی حقوقی قبض در عقد رهن

ابراهیم دلشاد معارف

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، صفحه 7-28

چکیده
  چکیده: اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. بیع سلم در مذاهب اسلامی

محمد صادقی

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، صفحه 29-48

چکیده
  عقد سلم یکی از اقسام عقد بیع است که در آن ثمن نقدی پرداخت می شود و مبیع در آینده تهیه شده یا ساخته می شود ودر اختیار مشتری قرار می گیرد . نسبت به تعریف اصطلاحی سلم در مذاهب مختلف ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی آن را بیع شئ موصوف در ذمه بالفظ سلم دانسته و برخی آن را خرید مال مدت‌دار به نقد می‌دانند. فقها اتفاق دارند براین که عقد سَلَم از نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
4. بررسی اسقاط خیارات از منظر شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران وآراء وحدت رویه دادگاه

محمد مهدی احمدی؛ نجمه عزیزی ناصرآباد

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، صفحه 49-79

چکیده
  چکیدهحق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. متعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد وهم می توانند پس از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. تصویر سازی درآینه فقه

سید حسن عابدیاین کلخوران؛ مهری قاسمی

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، صفحه 81-96

چکیده
  موضع قرآن در قبال تصویر سازی، بر منع و تحریم نیست. به طوری که قدرت حضرت عیسی (ع) بر ساختن پرنده گلین و دمیدن جان در او را به عنوان معجزه ونشانه نبوت و ساختن تمثال برای حضرت سلیمان را به عنوان نعمتی بر بندگان صالح معرفی می کند. ولیکن در روایات معصومین علیهم السلام وبه پیروی از آنها در فتاوای فقهاء بطور پراکنده( مبسوط، مقنعه، نهایه،شرح ارشاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. حوزه تصرفات مالی مریض مشرف به موت

حامد مفیدی فر؛ محمدرضا ضمیری

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، صفحه 97-115

چکیده
  آنچه در بحث تصرفات مریض مشرف‌به موت باید بدانیم این است که عمل منجز در مقابل عمل معلق (وصیت) قرار دارد. حکم در مورد وصیت بین همه فقها و حقوقدانان اختلافی نیست و همه قبول دارند که وصیت در بیش از ثلث جایز نیست مگر با اجازه ورثه؛ اما محل بحث و نزاع آنجاست که از شخص مریض عقدی یا ایقاعی صادر شود که تبرعی و مجانی باشد یا متضمن یک امر تبرعی باشد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. بررسی فقهی محدوده کنترل زندگی شهروندان توسط دولت و سازمان های وابسته

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسف وند

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، صفحه 117-138

چکیده
  خداوند در قرآن کریم انسان ها را از سوء ظن و تجسس در امور دیگران که می توان گفت تجاوز به حقوق دیگران می باشد نهی نموده است. در این مقاله سعی شده که با استفاده از قرآن و تمسک سیره به معصومین به این پرسش ها پاسخ دهیم.1- دیدگاه دولت نسبت به مردم چگونه باید باشد؟2- آیا این نهی از تجسس به صورت عموم و مطلق می باشد به عبارت دیگر آیا نهی شامل دولت ها ...  بیشتر