مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. بررسی فقهی حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

سمانه بگان؛ احمد مرادخانی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، صفحه 7-31

چکیده
  چکیدهدر حقوق جزای امروز، توجّه به اقدامات تأمینی و تربیتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است. در واقع اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از عکس العمل های موفّق در برابر جرم می باشد که جایگاه خود را در کنار مجازات به عنوان یکی از راه های اصلی مبارزه با جرم بار کرده است. در حقوق اسلام نیز مسئله دفاع اجتماعی و تأمین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. موانع ازدواج در مذهب شافعی

محمد صادقی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، صفحه 33-55

چکیده
  موانع ازدواج عبارتند از: قرابت، شوهر داشتن زن، داشتن چهار زن، ازدواج در عده، جمع بین برخی از زنان، کفر، لعان و احرام.قرابت (خویشاوندی) اعم از نسبی، سببی و رضاعی در پاره‌ای درجات، مانع نکاح است. خویشانی که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است، محارم نامیده می‌شوند.محارم نسبی عبارتند از مادر ، دختر ، خواهر؛ عمه؛ خاله، دختران برادر و دختران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
4. احکام خاصه خیار عیب در عقد بیع از منظر فقه امامیه و انطباق آن با حقوق موضوعه ایران

بتول مغفوری فرسنگی؛ علیرضا عسکری

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، صفحه 57-70

چکیده
  یکی از ویژگیهای عقد بیع داشتن خیار عیب است این بدان معنی است : هر عیبی که در مثمن یا مبیع وجود داشته باشد باعث ایجاد خیار می شود ( فسخ ارادی توسط خیار از موجبات قانونی انحلال عقد است که فقها آنرا ملک فسخ عقد نامیده اند . ) که در این صورت مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش را دریافت کند . تشخیص این امر عده ای داوری عرف را ملاک دانسته و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. نوع قتل ارتکابی توسط اعمی

محمد رضا ارمک؛ محمد مهدی احمدی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، صفحه 71-93

چکیده
  در این تحقیق سعی شده است به یکی از موارد اختلافی بین فقهای امامیه پرداخته شده و ادله ی هر یک از طرفین بازگو شود و این مورد، ارتکاب قتل عمدی توسط فرد اعمی (نابینا) می باشد. نظر برخی از فقها به عمدی بودن این نوع قتل توسط نابینا بوده و مجازات مرتکب آن را قصاص می دانند. برخی دیگر از فقهای قوم به غیر عمدی بودن این قتل و عدم قصاص مرتکب آن، حکم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. ویژگی های کیفر خدمات عمومی رایگان بر شخص یزهکار

سید مهدی حسینی؛ سید محمود میرخلیلی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، صفحه 95-119

چکیده
  با عنایت به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی در زندان ها از قبیل رواج مواد مخدر, شیوع بیماری‌های عفونی و خشونت؛ کشورها در صدد بکارگیری مجازات های جایگزین حبس که با عنوان کیفرهای اجتماع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. اقسام و شرایط طلاق از منظر فقه شافعی و حنفی

سید مهدی میرداداشی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، صفحه 121-140

چکیده
  ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه اقسام و شرایط طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت . مسائل احوال شخصیه از جمله طلاق از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد و اسلام به خاطر ویژگی‌های آن احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. به طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی احکام و مقررات مربوط ...  بیشتر