مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. بیع زمانی، ماهیت و آثار آن از دیدگاه فقها

حمید واحدی؛ محمد مهدی احمدی

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، صفحه 7-25

چکیده
  چکیدهیکی از مسائل نو بنیاد حقوقی، ‌مساله تایم شرینگ می باشد که از پیدایش آن مدت مدیدی نمی گذرد و چند سالی است که در کشورمان نیز رواج یافته است. مقاله حاضر نیز به بررسی فقهی و حقوقی این مساله حقوقی جدید پرداخته است. تحقیق پیش رو با تدقیق در مبانی و ماهیت تایم شرینگ و شناخت انواع آن و قابلیت انطباق آن با عقود معین تعریف شده درفقه و حقوق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. احکام تغییر جنسیت زوجین در فقه امامیه

احمد مرادخانی؛ زهرا معماریان

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، صفحه 27-47

چکیده
  تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث یا از مونث به مذکر. در باب عبادات افراد تغییر جنسیت داده بصورت کلی می توان گفت که جنسیت فعلی فرد ملاک تعلق تکالیف است. لذا هر گاه فردی به زن تغییر جنسیت دهد احکام زنان براو بار می شود. و هرگاه فردی به مرد تغییر جنسیت دهد احکام آقایان بر او بار می شود. در صورتی که فرد تغییر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
4. خرید و فروش اعضای بدن انسان از منظر فقه امامیه

فریده اصغری؛ سید حسن عابدیان کلخوران

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، صفحه 49-79

چکیده
  با رشد دانش پزشکی و دست یافتن به فن آوری نوین، بستری برای استفاده از اعضای بدن جهت درمان، مهیا شد. در کشورهای اسلامی با توجه به خاستگاه دینی بودن قوانین،‌ مشروعیت این انتقال مورد سوال واقع می شود که: آیا خرید و فروش اعضای بدن انسان،‌ جائز است؟ طرح این پرسش و جستجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی فقه امامیه، بهانه ای برای رقم زدن این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. جایگاه حقوقی اصل تاخر حادث

سید مهدی میرداداشی

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، صفحه 81-92

چکیده
  چکیده: چنان چه موضوع مجهول التاریخ، امری حرام و موضوع معلوم التاریخ، امری حلال باشد سؤال این است که آیا اصل تأخر حادث در مورد امر حرام نیز جاری می‌شود یا نه؟ مثلاً شخصی ساعت 8 صبح شنبه با دختری باکره بدون اذن ولی قهری و با فرض جهل به حکم عقد ازدواج می‌بندد. این دختر همچنین از طرف شخصی‌دیگر مورد زنا واقع می‌گردد؛ اما زمان زنا مشخص نیست؛ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. مهر در مذهب شافعی

محمد صادقی

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، صفحه 93-114

چکیده
  مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن شده و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌‌شود. در آمیزش به شبهه، نکاح فاسد و از بین بردن بضع زن نیز مهر مطرح می‌گردد. مهری که به موجب عقد ازدواج تعیین شده باشد را مهرالمسمی گویندکه ممکن است عین معین ، عین کلی، منفعت یا عمل باشد. مهرالمسمی لازم است مالیت داشته باشد، منفعت عقلائی مشروع داشته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
7. جایگاه بحث « بساطت وجود» در آثار ملاصدرا

محمدحسین ایراندوست

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، صفحه 115-131

چکیده
  در امورعامه از مسائلی بحث می شود که به قسم خاصی از موجودات اختصاص ندارد. یکی ازاین مباحث «بساطت وجود» است. ملاصدرا این بحث را در «منهج اول» کتاب اسفار مطرح نموده که ویژه مباحث امورعامه است. فیلسوفان مشاء حقیقت وجود را صرفا انتزاعی و ذهنی می دانند که عقل در تحلیل خود از اشیای جهان هستی به آن می رسد. اما ملاصدرا در آثار خود برای ...  بیشتر