مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. حقوق مدنی و.کیفری فرزند نامشروع

مصیب تقی زاده؛ علیرضا عسکری

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، صفحه 7-24

چکیده
  چکیده: طفل نامشروع، فرزندی است که از رابطه غیرقانونی وغیر مشروع «بدون هیچ گونه عقدی» به وجود می آید از جمله، زنا یا ازدواج با محارم ، که وی به دلیل نداشتن نسبت شرعی از برخی حقوق در جامعه محروم می ماند. وی تا سال 1376 بنابه حاکمیت ماده (1167)، ق.م ، از هیچ گونه حقی جز مساله محرمیت بهرمند نبوده است. حقوقدانان با توجه به رأی وحدت رویه شماره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
3. اتّحاد عاقل و معقول از منظر ابن سینا و ملاصدرا

هادی واسعی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، صفحه 25-55

چکیده
  چکیدة مقاله یکی از مسائل فلسفی که وارد فلسفه اسلام شده است و معرکه آراء میان فلاسفه اسلامی واقع شده است. مسأله اتحاد عاقل و معقول است ابن سینا از چهره های بارز مخالفین اتحاد عاقل و معقول هستند و مرحوم فارابی و صدرالمتألهین از چهره های برجسته و مدافع این اتحاد می باشند، مرحوم آخوند نه تنها در مقام استدلال و برهانی کردن اتحاد عقل و عاقل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
4. حکم قتال با کفار و اهل بغی

محمد صادق قادری؛ محمد مهدی احمدی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، صفحه 57-72

چکیده
  چکیده یکی از احکام متعالی دین اسلام در بعد اجتماعی جهاد می‌باشد. شاید در نگاه اول، معاندین جهاد را با جنگ که در سایر ادیان و ملل وجود دارد مساوی دانسته و همان احکام را در جهاد نیز جاری بدانند.ولی بحث و سؤال در رابطه با زمانی می‌باشد که امام معصوم(ع) در غیبت بوده و جامعه اسلامی به وسیله نواب خاص با عام او مدیریت می‌شود؛ حکم جهاد در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. حق فسخ نکاح با بیماری‌های جدید

سید مهدی میرداداشی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، صفحه 73-85

چکیده
  چکیده: قانون مدنی در مواد 1122،1121 و 1123 با پیروی از مشهور فقهای امامیه به ذکر عیوب منصوصه پرداخته است عیوبی که به موجب آن برای هریک از زوجین یا هردو حسب مورد حق فسخ ایجاد خواهد شد یکی از چالشهای حقوقی محاکم آن است که: آیا وجود بیماری‌های جدید از جمله دیابت، سرطان ، ایدز و امثال ذالک در احدی از زوجین موجب حق فسخ در نکاح برای دیگری می‌گردد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. عیوب موجب فسخ نکاح در مذهب حنفی و شافعی

محمد صادقی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، صفحه 87-106

چکیده
  از دیدگاه حنفیه عیوبی که موجب حق مطالبة فسخ نکاح می‌شود، عبارتند از عنن، جب وخصاء، اما سایر موارد، هرچند شدید باشد (با شرط یا بدون شرط) موجب فسخ نکاح نمی‌شود؛ مثلاً جذام، برص و مانند آن خواه قبل از عقد ایجاد شده یا بعد از عقد و خواه شرط سلامت شده یا نشده باشد، موجب ایجاد حق فسخ نمی‌شود.در صورت مجبوب بودن شوهر، زن با پنج شرط حق فسخ دارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. کارکرد قاعده نفی حرج در حقوق خانواده

اعظم امین؛ نسرین کریمی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، صفحه 107-134

چکیده
  قاعده نفی حرج ازجمله قاعده های فقهی است که پویایی و جامعیت سیستم حقوقی اسلام را نشان می‌دهد و می‌تواند راه گشای خیلی از مشکلات جاری خانواده ها باشد. این قاعده با شمولی که دارد یکی از قواعدی است که بسیاری از بن بست ها را در روند جاری زندگی خانواده باز نموده، افراد خانواده را از بلا تکلیفی خارج می نماید. قاعده نفی حرج در حوزه های مختلف ...  بیشتر