مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. معاونت در قتل عمدی؛ از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه

امیر محمّد کریمی؛ سید درید موسوی مجاب؛ اسماعیل آقابابائی بنی

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، صفحه 7-29

چکیده
  شریعت اسلام همواره اهداف مختلفی را در مقام سزادهی مد نظر قرار داده است که برخی از آن‌ها در قرآن کریم و برخی نیز در روایات ذکر شده‌اند. با مراجعه به آرای فقهی، روشن می‌شود که در مورد معاونت در قتل از طریق إمساک و نظارت، مجازات شرعی مقرر شده است. حال بنابر صدر ماده‌ی 127ق.م.ا. که برای تعیین مجازات معاون ابتدا کلمه‌ی شرع، سپس کلمه‌ی قانون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. درنگی در حیض بودن ایام متخلل

احمد مرادخانی؛ مجتبی رحیمی

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، صفحه 31-58

چکیده
  در این که اگر زنی مثلا در ایام عادتش، بعد از این که سه روز خون دید به مدت دو روز پاک شد و سپس دو روز دیگر خون دید، بین علما اختلاف وجود دارد که او در این دو روز پاکی احکام حائض را دارد یا پاک بوده و باید به وظایفش عمل کند؟ در این مورد اکثر فقها این ایام را ملحق به ایام حیض کرده اند. به نظر نگارنده عدم توجه ایشان به ارتکازات و دلیل عقل در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تعدد زوجات از منظر فریقین

نیره محمدعلی ابراهیم؛ سید محمد مهدی احمدی؛ محمدحسین ایراندوست

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، صفحه 59-90

چکیده
  مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسلام مورد شناسایی قرارگرفته است. این حکم برای حمایت از زنانمحروم از زوج، پیش بینی شده است. اعمال محدودیت کمی در تعدد زوجات و دیگر شرایط، از رویکردی واقع بینانه و مصللحت گرایانلهدر جعل آن حکایت دارد. از همین رو، از دیرباز فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به آیات، روایات و اجماع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. احکام مهر در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، صفحه 91-117

چکیده
  در این مقاله، موضوعاتی مانند نکاح شغار، تفویض مهر، تغییرات مهر، حق حبس زوجه، مشروط بودن مهر، کفائت، اختلاف در مهر، مهری سری و آشکار، تصرف صبی در زوجه، و جهیزیه مورد بحث قرار می‌گیرد.نکاح شغار عبارت است از این که مرد دختر خودش را به تزویج پسر شخص دیگر در آورد در مقابل این که دختر او نیز به تزویج پسر این شخص درآید؛ حکم نکاح شغار از دیدگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. حق حبس زوجه در فرض ضمانت ثالث از مهریه

سید مهدی میرداداشی

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، صفحه 119-132

چکیده
  چکیده: می‌دانیم «نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی معاملات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی معاملات، حق حبس( موضوع ماده 377 قانون مدنی ) است، ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد هرچند پیرامون امکان شناختن حق حبس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. بررسی قاعده طلقیت

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسف وند

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، صفحه 133-150

چکیده
  یکی از قواعد فقهی طلقیت می باشد بدین معنا که عوض یا مبیع یا هر آن چه که قرار است نقل و انتقال داده شود آزاد باشد و متعلق حقی نباشد. در این مقاله پاسخ داده می شود که آیا طلقیت جزء قواعده فقهی می باشد یا مسائل فقهی یا قاعده اصولی؟ آیا این طلقیت قاعده مستقل و یک اصل می باشد یا خیر؟ آیا طلقیت از شرایط عوضین می باشد یا موانع می باشد؟ در این مقاله ...  بیشتر