مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. حقوق زن و مرد در طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ فرناز امیدی

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، صفحه 7-28

چکیده
  در اسلام بر حفظ خانواده تأکید فراوان شده به طوری که طلاق مغبوض ترین حلال ها خوانده شده. لیکن، اگر ادامة زندگی به دلیل اختلافات باعث عسر و حرج گردد، به طلاق توصیه و گاهی نیز واجب می گردد. در اسلام همانگونه که برای تشکیل خانواده قوانین دقیق و سنجیده‌ای تدوین گردیده که در ضمن آنها تکالیف و حقوق هر یک از زوجین مشخص می شود، در حین طلاق و پس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
3. وجود از منظر افلاطون و ابن سینا

مجتبی جلیلی مقدم

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، صفحه 29-53

چکیده
  چکیده بحث وجود اساسی ترین مسئله در تاریخ طولانی فلسفه بوده و ذهن متفکران را به خود مشغول داشته است. افلاطون و ابن سینا در مقام بزرگ ترین فلاسفه درباب وجود دیدگاه های بدیعی داشته اند که در این نوشتار بر آنیم تا با روش و نگاهی تحلیلی به مبانی این دو فیلسوف بدانها پرداخته و با یکدیگر مقایسه کنیم تا نشان دهیم که این دو دیدگاه درباب وجود چه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
4. قلمرو تصرفات راهن در مال مرهون

ابراهیم دلشاد معارف

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، صفحه 55-70

چکیده
  چکیده:عقد رهن که از عقود توثیقی است ، بی آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهون عیناً و منفعتاً باقی می ماند اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهون محدود می شود و این محدودیت برای حفظ حق مرتهن است. در مقاله حاضر قلمرو تصرفات مرتهن بر حسب اقسام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
5. حشر موجودات از منظر ملاصدرا

هادی واسعی

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، صفحه 71-113

چکیده
  حشر موجودات و چگونگى آن، از مسائل کلامى- فلسفی است که متکلّمان و فلاسفه مسلمان بدان مى پردازند و بیان مى کنند که خداوند درقیامت کبرى، انسان ها را زنده مى سازد و جزاى هر کس را مى دهد. جریان شناختی حشر موجودات و زندگی پس از مرگ آن چنان پیچیده ودشوار است که آراء متفکران درباره آن، بیش از آن چه که درباره آغاز جهان و مبدأ عالم دچار دشواری باشد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. بررسی وضعیت انسان در حال کما در فقه وحقوق موضوعه

محسن شکیب رخ؛ سید محمد مهدی احمدی؛ محمد حسین ایراندوست

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، صفحه 115-133

چکیده
  چکیدهمساله کما بیشتر از جنبه پزشکی بررسی شده است، جنبه های فقهی و حقوقی ان به طور جدی مورد بحث و بررسی اندیشمندان واقع نشده است در مورد ابهاماتی از جمله این که کما چیست و چه آثاری دارد هنوز وجود دارد. این مقاله سعی در روشن کردن ماهیت کما و اثار ان بر اطرافیان و اموال شخصی که در حالت کما وجود دارد می پردازد.این مقاله به این نتیجه رسیده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. حضانت اطفال از دیدگاه فقه امامیه

احمد مرادخانی؛ سیده طوبی هاشمی

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، صفحه 135-152

چکیده
  چکیده کودک برای ادامه زندگی خود افزون برشیر مادر نیاز به مراقبتهای دیگری هم دارد . این نوع مراقبتها در شرایط عادی باید ازسوی فردی که بیشترین پیوند عاطفی را نسبت به کودک دارد ، انجام گیرد . از این رو جهت تامین این امر بحث حضانت مطرح است . که در تعریف آن گفته شده است :حضانت به معنی سرپرستی امور زندگی و حفاظت و پرورش طفل است تا زمانی که طفل ...  بیشتر