دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، فلسفی، تابستان 1391، صفحه 1-138 

مقاله پژوهشی

2. رابطه اعتیاد بر محجوریت شخص

صفحه 117-138

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسف وند


5. تعطیلی «حجّ» از سوی حاکم اسلامی

صفحه 77-93

محمد صرفی؛ سید حسن عابدیان کلخوران


6. نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه

صفحه 95-116

فریده اصغری؛ حمید کاویانی فرد