مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. انواع ، شرایط و اسباب مهر در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، صفحه 7-32

چکیده
  مهر به دو قسم مهرالمسمی و مهرالمثل تقسیم می‌شود.مهرالمسمی،مهری است که در عقد ازدواج تعیین می‌شود یا بعد از عقد (در صورت نبودن مهرالمسمی در عقد) به وسیلة زوجین تعیین می‌گردد.مهرالمثل ،مهری است که برای تعیین آن به امثال و همانندهای زن مراجعه می‌شود.در موارد زیر مهرالمثل واجب می‌شود. 1ـ در عقد صحیح، مهر تعیین نشده باشد. 2ـ در عقد، عدم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. بررسی قاعده فقهی (العقود تابعة للقصود)

احمد مرادخانی؛ امیر شمس

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، صفحه 33-58

چکیده
  چکیدهماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است، مقصود قاعده «العقود تابعة للقصود» این ‌است که ‌چون‌ عقدها اعم از آن که مالی باشند یا غیرمالی، معاوضی باشند یا غیرمعاوضی در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده است و این معنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
4. عقل از منظر چهارده معصوم علیهم السلام

محمدحسین ایراندوست؛ مریم موسوی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، صفحه 59-82

چکیده
  اصطلاح «عقل» یکی از اصطلاحاتی است که در هر علم و بنا بر دیدگاههای مختلف، تعریفی خاص به خود پیدا کرده و تفاوت هایی که در معانی این اصطلاح وجود داشته همواره باعث سوء تفاهم هایی شده است. یکی از این دیدگاه ها، دیدگاه ائمه معصوم(ع) راجع به عقل و جایگاه آن است که در واقع کامل ترین و جامع ترین دیدگاه هاست. روش این مقاله توصیفی – تحلیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. بررسی رضایت تقدیری در فقه و حقوق

رضا عاملی الهی؛ سید علیرضا حسینی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، صفحه 83-106

چکیده
  بررسی رضایت تقدیری درفقه و حقوق * رضا عاملی الهی * سید علیرضا حسینی چکیده: مسأله " رضایت تقدیری " در زمره مسائلی می باشد که درمیان قدما محل بحث نبوده است و شاید شیخ انصاری اولین شخصی است( در کتاب مکاسب) که به طرح این بحث پرداخته است . هماره در بین علمای معاصر در کفایت و عدم کفایت آن در دو بخش فقه و حقوق محل بحث واختلاف نظر بوده است.مفهوم مذکور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. حکم سبّ (دشنام) به پیامبر و امام در فقه امامیه

سید محمد شفیعی مازندرانی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، صفحه 107-125

چکیده
  سبّ (دشنام) پیامبر و سایر معصومین در فرهنگ اسلامى مورد نهى و نکوهش اکید است. در این خصوص سبّ پیگرد قانونى خاصى دارد. در فقه اسلامى، انسان دشنام‌گوى اعم از مرد، زن را در صورتى که به انسان‌هاى معصوم دشنام داده باشند اعدام مى‌کنند یعنى حدّ سبّ، اعدام است ولى در باب دشنام افراد معمولى (غیر معصوم) طبق نظر حاکم شرع عمل مى‌شود که هشتاد تازیانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. بررسی احکام حقوق مدنی فرزندان نامشروع از منظر فقه امامیه

مریم سهل آبادی؛ حمید کاویانی فرد

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، صفحه 127-143

چکیده
  در تحقیق حاضر با استفاده از کتب معتبر فقهی به بیان احکام حقوق مدنی(حقوق اجتماعی) فرزندان نامشروع در فقه امامیه با بررسی دو محور حقوق مدنی مالی و حقوق مدنی غیرمالی پرداخته شده است. از دیدگاه شرعی و حقوقی اسلام فرزندان نامشروع(ولدالزنا)، فرزندانی هستندکه در نتیجه رابطه جنسی آزاد زن و مرد نامحرمی که هیچگونه علقه زوجیتی میانشان نیست به ...  بیشتر