مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در سرقت اینترنتی

احمد مرادخانی؛ سید محسن رضوی اصل

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، صفحه 7-25

چکیده
  فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مبدا تربّص در طلاق غایب مفقودالاثر

سید مهدی میرداداشی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، صفحه 27-38

چکیده
  بسمه تعالیمبدا تربّص در طلاق غایب مفقودالاثر چکیده: یکی از موارد طلاق به درخواست زن، موضوع ماده 1029 قانون مدنی است که اختصاص به غایب مفقودالاثر دارد هرگاه به هیچ وجه خبرى از مرگ و یا حیات غایب مفقودالاثر واصل نشود، چنانچه زوج غایب، اموالى دارد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند، یا آنکه کسى از ناحیه زوج وجود دارد و مخارج او را تأمین مى‌کند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
4. بررسی تشکیک وجود سینایی در متن المباحثات

محمدحسین ایراندوست

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، صفحه 39-55

چکیده
  مقاله ی حاضر در صدد است تا مبانی و ارکان تشکیک وجود را با قرائت ابن سینا توضیح دهد. نظریه تشکیک وجود در کتاب المباحثات مورد تصریح واقع شده اما در سایر کتب ابن سینا از چنین صراحتی برخوردار نیست. کتاب مذکور شامل هفت مباحثه از شیخ الرئیس با شاگردانش است و سبب تالیف آن پرسش و پاسخ هایی بوده که بین او و برخی شاگردان صورت گرفته است. مبنای او ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
5. بررسی ارتباط وجود ذهنی با معاد جسمانی و روحانی از دیدگاه ملاصدرا

فاطمه اسدی؛ عین الله خادمی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، صفحه 57-72

چکیده
  مسأله نفس و اهمیت آن در باب معاد از دیر باز مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. به ویژه توجه صدرالمتألهین به این امر از زاویه وجود، صبغه نوینی به این موضوع در فضای فلسفه بخشیده است. وی با پذیرش وجود ذهنی در کنار وجود عینی، می خواهد وجودی را در فلسفه عرضه کند که مخلوق نفس انسانی و فاقد اثر و منشأ خارجی است؛ مسأله وجود ذهنی در فلسفه ملاصدرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. قاعده تسبیب و رابطة آن با قاعده اتلاف

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ محمود روشنی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، صفحه 73-91

چکیده
  قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. نفقه در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، صفحه 93-113

چکیده
  نفقه عبارت است از تأمین مخارج شخصی مانند غذا، لباس، مسکن و امثال آن.نفقه در مورد زوجیت و قرابت مطرح می‌شود؛ نفقه در زوجیت، به معنی وجوب پرداخت نفقة زوجه توسط زوج و در قرابت، به معنی وجوب پرداخت نفقة اقارب از ارحام توسط اقارب می‌باشد. برای وجوب نفقة زوجه به کتاب، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است.از کتاب به آیة «وعلی المولود له رزقهن ...  بیشتر