مقاله پژوهشی
2. شناسایی شرایط موثر بر گسترش فلسفه و حکمت در عصر صفوی

محمدحسین ایراندوست؛ معصومه حسن دوست

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، صفحه 7-30

چکیده
  چکیده :این مقاله در صدد است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چه شرایطی در دوره صفویه موجب گسترش فلسفه و عطف توجه به مواد درسی مانند منطق و فلسفه در مدارس و نیز نگارش رساله های مهم فلسفی در این دوره شده است؟ عصر صفوی از دورانهای مهم تاریخ ایران است که مذهب تشیّع دوازده امامی به عنوان مذهب رسمی در کشور استقرار یافت. حکمت و فلسفه اسلامی نیز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
3. بررسی انتقادی سودگرایی میل

مجتبی جلیلی مقدم؛ حسین معصوم

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، صفحه 31-56

چکیده
  چکیدهسودگرایی یکی از تأثیرگذارترین مکاتب اخلاقی است که توسط جان استوارت میل به اوج اعتبار خویش رسید؛ هرچند میل سودگرایی را ابداع ننمود اما تفسیری جاودان از آن ارائه کرد و با اصلاحات و نوآوری هایی که در سودگرایی بنتام بوجود آورد فایده گرایی بنتام را که زیر تیغ انتقادات شدیدی قرار داشت تعدیل نمود و به انتقادات بسیاری پاسخ داده و سودگرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تمیز مدعی از مدعی علیه در دعوای نفقه

سید مهدی میرداداشی

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، صفحه 57-71

چکیده
  چکیده: یکی از چالشهای محاکم خانواده در حوزه دادرسی یافتنِ پاسخ به این سوال است که اگر زوجه، دادخواست مطالبه نفقه دهد آیا علاوه بر ارائه قباله ازدواج، باید تمکین خود یا در صورت عدم تمکین، عذر خود و موجه بودن آن را نیز اثبات کند یا این که برای مطالبه نفقه زوجه تنها باید سند ازدواج را ارائه نماید و بر عهده زوج است که نشوز او و غیر موجه بودن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. واکاوی حکم شکنجه در حقوق بین الملل

احمد مرادخانی؛ حجت اله محمدپورآزاد

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، صفحه 73-86

چکیده
  شکنجه ، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه ، از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا مأموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز این عمل را محکوم کرده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین المللی به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. دادرسی غیابی در فقه اسلامی و برخی نظام های حقوقی معاصر

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ زینت نعمتی

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، صفحه 87-105

چکیده
  اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی، و دادرسی عادلانه از شاخصه‌های مهم در سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می‌باشد. لذا، از دیرباز توجه به ساز و کارهای لازم برای تضمین و تامین این مهم امری ضروری بوده است. گرچه در فصل خصومت، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، گاهی پایندی بی قید و شرط به این اصل خود موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. موانع ازدواج (محرمات) در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، صفحه 107-133

چکیده
  موانع ازدواج اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت نکاح می‌باشد.هر زنی به حسب طبیعت و فطرت، صلاحیت ازدواج دارد و می‌تواند محل عقد ازدواج واقع گردد، اما نسبت به مرد معین ممکن است صلاحیت برای ازدواج نداشته و محل عقد واقع نگردد. یعنی ممکن است ازدواج مرد معین با او جایز و صحیح باشد و ممکن است حرام و نامشروع باشد و این ...  بیشتر