روش‌شناسی شناخت در حکمت متعالیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم،ایران

2 هیات تحریریه

چکیده

روش‌شناسی شناخت در حکمت متعالیه
شناخت و معرفت از مقوله‌هایی است که همه حکما و فلاسفه در مورد آن به بحث و تحقیق می‌پردازند، آنچه مهم و هدف اصلی است بررسی روش های رسیدن به شناخت و منابع آن است که تحت عنوان روش شناسی شناخت یاد می شود ،در روش شناسی شناخت باید به منابع اصلی فیلسوف در رسیدن به شناخت توجه کرد.ملاصدرا روش و متد کاملا جدید و تازه ای دارد و اینکه هیچ یک از روش های قبل خود را اعم ازروش شناخت مشاء،اشراق،عرفان،کلام را بطور کامل نه رد می کند و نه تایید و از روش های مذکور و منابع آن ها از جمله برهان و وحی و شهود نیز استفاده کرده و تحلیل جامع و کامل و تازه ای ارائه داده است و افقی نو در راه رسیدن به شناخت و معرفت بنا نهاده است.

کلیدواژه‌ها