نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات، دانشکاه قم، قم، ایران.

چکیده

رژیم غاصب قدس یعنی اسرائیل اقدام به اشغال فلسطین کرده است. فلسطین از نظر تاریخی متعلق به مسلمانان و ساکنین واقعی آن است. سفارت آمریکا در تل آویو به قدس شریف منتقل شده است، هرچند از نظر حقوقی، مصونیت سفارت واصل شناسایی دولت ها و حکومت ها در حقوق بین الملل اصلی شناخته شده است، اما این موضوع فرع بر اصل موجودیت دولت- کشور به صورت قانونی و مشروع است که رژیم اشغال‌گر اسرائیل فاقد آن است. از این رو باید از نظر حقوقی این انتقال بررسی گردد. در این مقاله با نگرش فقهی - حقوقی به این مساله پرداخته شده است که اقدام ایالات متحده در انتقال سفارت از تل آویو به فلسطین اشغالی از نظر فقهی و حقوقی چه جایگاهی دارد. فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اقدام نامشروع و غیرقانونی ایالات متحده است. نوآوری تحقیق این است که از نظر فقهی و نیز حقوق بین‌الملل، داشتن سفارت از سوی کشورها در اسرائیل مشروع و قانونی نیست. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

 1. قرآن کریم.

  1. جدید بناب، علی (1382). عملکرد صهیونیزم نسبت به جهان اسلام. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
  2. حلی، حسن بن یوسف (1420ق). تحریر الاحکام الشرعیه علی المذهب الامامیه. قم: موسسه امام صادق(ع).
  3. خمینی، سید روح الله (1386). تحریر الوسیله. قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست و سوم.
  4. ذوالعین، پرویز (1389). حقوق دیپلماتیک. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ چهارم.
  5. راعی دهقی، مسعود (1390). حق شرط بر اسناد حقوق بشر از دیدگاه حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل اسلام. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
  6. زعیته، اکرم (1382). سرگذشت فلسطین. تهران: انتشارات تبلیغات، چاپ پنجم.
  7. شکوری، ابوالفضل (1361). فقه سیاسی اسلامی. قم: موسسه بوستان کتاب.
  8. شهید اول، محمد بن مکی (1392). لمعه دمشقیه.ترجمه علی شیروانی. قم: انتشارات دارالفکر، چاپ پنجاه و پنجم.
  9. صدر، جواد (1392). حقوق دیپلماتیک و کنسولی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم.
  10. صفا تاج، مجید (1382). ماجرای فلسطین و اسرائیل. قم: نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم.
  11. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1383). حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم.
  12. عاملی، محمد بن حسن (1409ق). وسائل الشیعه. قم: موسسه آل البیت(ع).
  13. قاری سید فاطمی، محمد (1388). حقوق بشر در جهان معاصر. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
  14. قطعنامه 476ـ478، مجمع عمومی سازمان ملل متحد. قابل دسترس در: /fa.m.wikipedia.org
  15. کاسسه، آنتونیو (1385). حقوق بین‌الملل. ترجمه شریفی طراز کوهی. تهران: انتشارات میزان.
  16. کلییار، کلودآلبر (1368). نهادهای روابط بین‌الملل. ترجمه هدایت الله فلسفی. تهران: انتشارات نشر نو.
  17. کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی، نهم دسامبر1948، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
  18. محقق داماد، مصطفی (1394). قواعد فقه.بخش مدنی. تهران: انتشارات سیمیا، چاپ سوم.
  19. محمدی، کیمیا و همکاران (1393). قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی. مطالعات انقلاب اسلامی، شماره36
  20. مشکینی، علی (1348). اصطلاحات الاصول. قم: چاپخانه حکمت.
  21. مقدس اردبیلی (1406ق). قواعد فقه.  تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم.
  22. مکارم شیرازی، ناصر (1386). تفسیر قرآن. تهران: دارالکتاب اسلامیه، چاپ بیستم.
  23. مکارم شیرازی، ناصر (1416ق). قواعد فقهیه. قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ چهارم.
  24. موسوی بجنوردی، سید محمد (1394). قواعد فقهیه. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

  25. International Covenant on Economic ,social ,and cultural Rights,1966

  26. International Covenant on civil and political Rights,1966