نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات، دانشکاه قم، قم، ایران.

چکیده

رژیم غاصب قدس یعنی اسرائیل اقدام به اشغال فلسطین کرده است. فلسطین از نظر تاریخی متعلق به مسلمانان و ساکنین واقعی آن است. سفارت آمریکا در تل آویو به قدس شریف منتقل شده است، هرچند از نظر حقوقی، مصونیت سفارت واصل شناسایی دولت ها و حکومت ها در حقوق بین الملل اصلی شناخته شده است، اما این موضوع فرع بر اصل موجودیت دولت- کشور به صورت قانونی و مشروع است که رژیم اشغال‌گر اسرائیل فاقد آن است. از این رو باید از نظر حقوقی این انتقال بررسی گردد. در این مقاله با نگرش فقهی - حقوقی به این مساله پرداخته شده است که اقدام ایالات متحده در انتقال سفارت از تل آویو به فلسطین اشغالی از نظر فقهی و حقوقی چه جایگاهی دارد. فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اقدام نامشروع و غیرقانونی ایالات متحده است. نوآوری تحقیق این است که از نظر فقهی و نیز حقوق بین‌الملل، داشتن سفارت از سوی کشورها در اسرائیل مشروع و قانونی نیست. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

قرآن کریم.

  جدید بناب، علی (1382). عملکرد صهیونیزم نسبت به جهان اسلام. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

  حلی، حسن بن یوسف (1420ق). تحریر الاحکام الشرعیه علی المذهب الامامیه. قم: موسسه امام صادق(ع).

  خمینی، سید روح الله (1386). تحریر الوسیله. قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست و سوم.

  ذوالعین، پرویز (1389). حقوق دیپلماتیک. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ چهارم.

  راعی دهقی، مسعود (1390). حق شرط بر اسناد حقوق بشر از دیدگاه حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل اسلام. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

  زعیته، اکرم (1382). سرگذشت فلسطین. تهران: انتشارات تبلیغات، چاپ پنجم.

  شکوری، ابوالفضل (1361). فقه سیاسی اسلامی. قم: موسسه بوستان کتاب.

  شهید اول، محمد بن مکی (1392). لمعه دمشقیه.ترجمه علی شیروانی. قم: انتشارات دارالفکر، چاپ پنجاه و پنجم.

  صدر، جواد (1392). حقوق دیپلماتیک و کنسولی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم.

  صفا تاج، مجید (1382). ماجرای فلسطین و اسرائیل. قم: نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم.

  ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1383). حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم.

  عاملی، محمد بن حسن (1409ق). وسائل الشیعه. قم: موسسه آل البیت(ع).

  قاری سید فاطمی، محمد (1388). حقوق بشر در جهان معاصر. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

  قطعنامه 476ـ478، مجمع عمومی سازمان ملل متحد. قابل دسترس در: /fa.m.wikipedia.org

  کاسسه، آنتونیو (1385). حقوق بین‌الملل. ترجمه شریفی طراز کوهی. تهران: انتشارات میزان.

  کلییار، کلودآلبر (1368). نهادهای روابط بین‌الملل. ترجمه هدایت الله فلسفی. تهران: انتشارات نشر نو.

  کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی، نهم دسامبر1948، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

  محقق داماد، مصطفی (1394). قواعد فقه.بخش مدنی. تهران: انتشارات سیمیا، چاپ سوم.

  محمدی، کیمیا و همکاران (1393). قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی. مطالعات انقلاب اسلامی، شماره36

  مشکینی، علی (1348). اصطلاحات الاصول. قم: چاپخانه حکمت.

  مقدس اردبیلی (1406ق). قواعد فقه.  تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم.

  مکارم شیرازی، ناصر (1386). تفسیر قرآن. تهران: دارالکتاب اسلامیه، چاپ بیستم.

  مکارم شیرازی، ناصر (1416ق). قواعد فقهیه. قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ چهارم.

  موسوی بجنوردی، سید محمد (1394). قواعد فقهیه. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

  25. International Covenant on Economic ,social ,and cultural Rights,1966

  26. International Covenant on civil and political Rights,1966