نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش منطقه3، تهران، ایران

2 استادیار، گره فقه و حقوق ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی دلایل قیومیت مردبر زن و شرایط و محدوده آن پرداخته است و بعد موارد ناشزگی زن را مطرح کرده و روش برخورد مرد نسبت به تمرد زن را با استفاده از منابع کتابخانه ای وروش توصیفی-تحلیلی از منظر قرآن تحلیل نموده است در ابتدا ، به مفهوم القوامّ و نُشوز در آیه 34 سوره نساء پرداخته است. و بعد دیدگاه مفسرین وفقهاء را مطرح نموده است . علامه طباطبائی قیومیت مرد را مختص امور منزل ندانسته و آن را به روابط اجتماعی نیز جریان داده است ولی از منظر آیت الله جوادی آملی فقط در محدوده خانواده مرد بر زن قیومیت دارد. در ادامه راه های علاج نشوز از دیدگاه علما با توجه به شبهات فراوانی که دشمنان اسلام میان مردم به‌ویژه زنان وجوانان پیرامون جقوق زن دردین اسلام مطرح کرده وشبکه های اجتماعی وفضای مجازی به آن دامن می زنند را مورد تدقیق قرار گرفته است. از منظر قرآن و حدیث ؛ اسلام اجازه نمی دهد که حقوق زن به‌وسیله مردان خودکامه مورد تجاوز قرار گیرد و در عین حال اطاعت از شوهر در حوزه زناشوئی واجب بوده ولی این وجوب به طور مطلق نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات