نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

امروزه بزهکاری اطفال و پایین آمدن سن بزهکاری یکی از معضلات اساسیِ جوامع بشری است که با رشد فزاینده ای رو به رو می باشد . این مهم در حالی است که جمعیت بسیاری از کودکان و نوجوانان همه روزه با عنوان دانش آموز در مدارس حاضر شده و پس از خانواده ، مدارس مهم ترین و اصلی ترین مکان های حضور دانش آموزان هستند که از تاثیرگذارترین اماکن بر سیر تکوین شخصیت ایشان محسوب می شوند . از این رو در پرتو آموزه های پیشگیری رشد مدار ، تدابیری همچون افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان و نوجوانان ، تلاش جهت رفع معضلات روحی و روانی فردی و خانوادگی ایشان یا اقداماتِ مناسب در راستای اصلاح رفتار کادر آموزشی با دانش آموزان در مدرسه آثار حضور روان شناس در مدارس است که به عنوان زیر مجموعه ی آموزش و پرورش ، می تواند اقدامی موثر جهت تکامل شخصیت دانش آموزان و رساندن ایشان به خود انضباطی و خودکنترلی باشد تا از ورود هرچه بیشتر اطفال به عرصه بزهکاری ممانعت نماید . در این راستا ، مقاله ی پیش رو تاثیرات حضور روان شناس در مدارس را در پرتو رویکرد پیشگیری رشد مدار بررسی و تحلیل می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات