نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 سردفتر اسناد رسمی

چکیده

حقوق و اخلاق حرفه‌ای به عنوان پدیده‌ای نوظهور دنیای امروز، پژوهشی بین رشته‌ای است، که می‌توان جایگاهش را در فقه و منابع معتبر فقه اسلامی یافت. از این رو این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا تصور برقراری رابطه‌ای منطقی میان حقوق و اخلاق حرفه‌ای سردفتر با مباحث فقهی، صحیح است یا خیر؟ آیا اساساً فقه را باید متکفّل این حوزه قلمداد کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنای وجود این رابطۀ منطقی چیست؟ در مقام پاسخ باید اذعان داشت که موضوعات مطروحه در حقوق و اخلاق حرفه‌ای سردفتر، علی‌رغم نوین بودنِ آنها، رابطه‌ای مستقیم با کسب و کار و ارائه خدمات حاکمیتی سردفتر داشته و علومی مانند حقوق و اخلاق به بهبود و استحکام اینگونه روابط و تعاملات، می‌پردازد. از سوی دیگر، فقهاء و علمای دینی اسلام در کتب فقهی خود، مباحثی را تحت عنوان «آداب کسب و کار»، «آداب تجارت» (تجارت به معنای عام) و نظیر اینها مطرح نموده‌اند. لذا از آنجایی که حقوق و اخلاق حرفه‌ای مورد توجه فقهاء بوده بنابراین به تبعیت از آن می‌توان موضوعات مطروحه در حوزۀ حقوق و اخلاق حرفه‌ای سردفتر را با آن دیدگاه‌ها تطبیق داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات