نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم

چکیده

آرایش سر و صورت، یکى از مسایل مورد توجه میانِ مردم است و این مسئاله گاهى از نظر بهداشت و مسایل بهداشتى و گاهی منظر زیبائی شناختی و گاهی از دیدگاه شرعی مورد تحقیق قرار می گیرد. دراین تحقیق حکم اصلاح صورت از نظر شرع و امور دینى مورد ارزیابى واقع شد .
در این تحقیق، آن نوع از اصلاح صورت که بدان در عرف مؤمنین ریش ‌تراشى لقب مى‌دهند مورد پژوهش‌ جدید قرار گرفته است و در این تحقیق ممنوعیت مسأله معروف به ریش تراشى ازراه قرآن، سنت اهلبیت، سیره متشرّعین راستین و متعبّدان وارسته، اثبات شد.
همچنین در این تحقیق این نکته مورد توجه واقع شده است که بسیاری از فقیهان مساله تراشیدن ریش را عملی قبیح، ابلیسی و غیر اسلامی می‌دانند. البته در باب محدوده صورت که تراشیدن موهای آن در عرف مومنین صدق ریش تراشی می‌کند مورد اختلاف میان اهل نظر نیز می‌باشد که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات