فقه و مبانی حقوق
51. بررسی تطبیفی مشروعیت جمع نمازهای ظهر با عصر و مغرب با عشاء

هادی غلامرضاراوی؛ مینا غلامرضاراوی؛ محمد ابراهیم نژاد کهنی؛ جواد صالحی

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، ، صفحه 71-88

چکیده
  یکی از مسائل مورد اختلاف میان شیعه و اهل سنت مشروعیت جمع دو نماز می باشد. شیعه برای نماز ظهر و عصر و برای نماز مغرب و عشاء وقت مشترک قائل است یعنی می توان نماز ظهر و عصر را و نماز مغرب و عشاء را با هم خواند. البته بعضی از فقها معتقدند که بدون عذر تآخیر در نماز جائز نمی باشد. اهل سنت قائل به وقت مشترک بطور مطلق نمی باشد و جمع بین دو نماز را ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
52. بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی لاضرر و ملکیت ید

محمد امین ملکی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ علی رضا عسگری

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، ، صفحه 33-50

چکیده
  یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
53. اجرای اجباری تعهّد در برابر نقض قرارداد از دریچه ی حقوق مصر و فقه اهل سنّت

حمید میری؛ غلامحسین افراس؛ سامان متقی شهری

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، ، صفحه 111-142

چکیده
  چه در حقوق مصر و چه فقه اهل سنّت، در صورت نقض قرارداد، نخستین حقّ متعهّد، درخواست اجرای اثر اصلی پیمان است. از همین روی از سوی قانونگذار و شارع اسلامی، بر پایه‌ی گونه‌ی تعهّد قراردادی، شیوه‌هایی پیش‌بینی شده است. بدین‌سان، گاه تعهّد قراردادی به خواست قانون پدید می‌آید هرچند متعهّد آن را نخواهد، گاه حکم دادگاه پدیدآورنده‌ی آن است ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
54. نقد ادله مشهور بر تنجس آب قلیل ملاقی با نجس

احمد مرادخانی؛ مجتبی رحیمی

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، ، صفحه 7-31

چکیده
  همانگونه که روشن است یکی از عوامل مهمی که باعث تفسیر ناقص از روایات می شود عدم توجه به قرائن مخصوصا ارتکازات مربوط به موضوع محل بحث می باشد. در مورد تنجس آب قلیل به صرف ملاقات نیز همین اتفاق افتاده است. ارتکاز و بنای عقلا در مورد آلودگی آب(کم باشد یا زیاد) این است که تا وقتی که متغیر نشده می توان از آن استفاده کرد و اگر شارع مخالف این تلقی ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
55. بررسی تطبیقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل در سامانه‌ی حقوقی ایران و انگلستان.

امیر محمّدکریمی؛ سیددرید موسوی‌مجاب؛ اسماعیل آقابابائی‌بنی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 53-75

چکیده
  آنچه پس از بررسی رفتار مجرمانه در خصوص وقوع معاونت در جرم با آن مواجه می‌شویم، پاسخ به این پرسش است که آیا ترک فعل نیز می‌تواند عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تشکیل دهد؟ پس از کنکاش در این زمینه، درمی‌یابیم که آرای حقوقدانان و فقها در این زمینه یکسان نیست. اغلب حقوقدانان و فقها عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تنها از ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
56. بررسی ادلّه ی جواز زیبا سازی سر و صورت

نرگس خاتمی؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 125-149

چکیده
  این پژوهش در راستای تقاضای روز افزون جراحی زیبایی سر و صورت انجام گرفته است. بر این اساس برای جواز زیباسازی بهه ییهات وروایات و اصول عملیه و همچنین دلیل عقلی می توان استدلال کرد. در این مقاله که با روش کتابخانهای و ارائه ادله صهورت پذیرفتهه وهر دلیلی به اختصار بررسی گردیده است. و در مواردی نقد و اشکال بیان و پاسخ داده شده است.  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
57. رویکرد فقه نسبت به هزینه های تحصیل و درمان در نفقه زوجه

زینب مشهودی؛ ابراهیم شبیری

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 77-100

چکیده
  چکیده این پژوهش، کوشیده است محدوده فقهی ـ حقوقی نفقة زوجه را مشخص کند. طبق اصل 167 قانون اساسی در مواردی که قانون درباره حکم مسئله‌ای اجمال یا سکوت کرده باشد باید حکم مسئله مورد نظر از منابع فقهی و نظر فقها استخراج شود. در ماده 1107 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران موارد نفقه زوجه به نحو تمثیلی شمرده شده است، اما درباره تعیین محدوده هزینه‌های ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
58. تروریسم زدایی فقهی از اسلام و تبیین حکم سیاسی فقهی امام خمینی(ره)

احمد مرادخانی؛ فاطمه رحمانی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 7-32

چکیده
  امروزه، پدیده "ترور" دامنگیر زندگی روزمره مردم عادی، بویژه مسلمانان شده است. با وجود این، تعالیم دین اسلام مورد حمله برخی از کشورهای غربی و شبهه افکنان قرار گرفته است. ریشه‌یابی و بررسی این واژه در فقه اسلامی و تبیین نظر فقها، اصطلاحاتی که معادل واژه ترور می‌باشند، و همچنین کنکاش در احکام فقهی و آیات و روایات در برخورد با مجرمان ترور، ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
59. خرید وفروش خون از منظر فقه امامیه

معصومه مطلبی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 101-123

چکیده
  خون یکی از نجاسات یازده گانه است که در شرع مقدس اسلام نجس بوده و استفاده ازآن نیز حرمت دارد. ضمن اینکه در گذشته برای خون نه تنها هیچگونه فایده ای متصور نمی شد بلکه موجب تنفرنیز بوده است. اما امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و استفاده گوناگون از خون بویژه خون انسان و فرآورده های آن جایگاه ویژه حیاتی یافته است. بدون بهره برداری از خون و فرآورده ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
60. قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی

مقداد صالحی؛ ابراهیم دلشاد معارف؛ محمد صادقی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 123-148

چکیده
  قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی مقدادصالحی* ، ابراهیم دلشاد معارف **، محمد صادقی*** چکیدهورود زیان یکی از شرایط اساسی مسوولیت مدنی است و تا زمانی که ضرر واقع نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد ، ضرر که با دیدگاه فقهی منقسم به سه قسم مالی ، معنوی و بدنی است زمانی قابلیت جبران دارد که شرایط آن فراهم باشد من جمله این که؛ ضرر ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
61. بررسی شیوه های پیشگیری از سرقت های اینترنتی

احمد مرادخانی؛ سید محسن رضوی اصل؛ سید محمدمهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان کلخوران

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 7-32

چکیده
  فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسانهای فرصت طلب نیز می باشد. یکی از جرایمی که در فضای سایبری توسط این افراد رخ می دهد، سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد. برای جلوگیری و هر چه کمتر نمودن ارتکاب این جرم، بالاخص توسط افرادی که سابقه دار نبوده و ویژگی های فضای مجازی آن ها را به ارتکاب جرم ترغیب می کند، ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
62. واکاوی حد قتل در زنا با محارم به نسب نامشروع

سید محمد جعفر رضوی اصل؛ شهرداد دارابی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 103-121

چکیده
  مجازات قتل در خصوص تمام اقسام زنا قابلیت اجراء ندارد، و تنها در خصوص محارم نسبی می‌توان مجازات آن را قتل تعیین نمود. محارم به عقیده مشهور فقها فقط شامل محارم نسبی بوده،و محارم رضاعی و سببی را شامل نمی‌شود. بحثی که مطرح می‌شود آن است که آیا همان احکامی که در خصوص افراد با نسب مشروع قابلیت اجرا دارند درباره افراد دارای نسب نامشروع هم ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
63. بررسی فقهی مسکرات و مصادیق جدید

مرجان فرهانی نژاد؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 59-82

چکیده
  شناخت موضوع روان گردان‌ها، میزان اعتیاد آور بودن آن، چگونگی و شیوه‌های تولید و توزیع، و همچنین شیوه‌های برخورد با این معضل اجتماعی یکی از موضوعات مهم در جامعه است تا با ایجاد بستر فرهنگی مناسب، راههای جلوگیری از شیوع این بیماری شناخته شود. فرهنگ سازی در این مورد موضوع روان گردان‌ها، توسط رسانه‌های جمعی، کتاب، و مقالات، برگزاری ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
65. حریم اراضی برای کاربری‌های عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران

کبری عباسی مقدم؛ رسول مظاهری

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 7-25

چکیده
  با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
66. بررسی مسئله اجتماع امر و نهی بر اساس مبانی فلسفه ملاصدرا

هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 93-111

چکیده
  یکی از مباحث مهم اصولی که نقش بسزایی در استنباط احکام شرعی دارد مسئله اجتماع امر و نهی می باشد. بحث در این است که آیا عمل واحد می تواند برای مثال دو عنوان وجوب و حرمت را داشته باشد یا چنین چیزی محال است. در این رساله قصد داریم که براساس فلسفه ملاصدرا به حل مسئله بپردازیم و به این سوالات پاسخ دهیم. آیا امکان ورود فلسفه در این بحث وجود دارد؟ ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
68. بررسی رابطه فقه واخلاق وتطبیق آن با حقوق اسلامی

زینب موسوی سادات؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 27-40

چکیده
  برخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت، عقل، عرف، مصالح و عدل سرچشمه می گیرند،موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسلام می شوند. به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اولا: خاستگاه احکام شرعی، اراده تشریعی خداونداست و اوست که براساس علم و لطف خود، مصالح،مفاسد و حکمت ها، قوانینی را جعل می کند که ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
69. تحول مسئله عقار با توجه به اصلاح بعض مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

بتول مغفوری فرسنگی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 113-130

چکیده
  هدف از نوشتن این مقاله بحث در شرایط تحقق ارثی که به زوجه می رسد مانند رابطه زوجیت و وجود این رابطه به هنگام فوت مورث نیست بلکه ابتدا به مقدار ارث زوجه از اموال همسر پرداخته و در ادامه به تحولات صورت گرفته در این زمینه با نگاهی اجمالی به قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ایران که در سال 1387به تصویب رسیده پرداخته می شود. در قران کریم خداوند ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
70. حق ارتفاق، مشروعیت و اسباب آن در فقه امامیه

عبدالله گوهری طالع؛ اکبر ترابی شهرضایی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 61-91

چکیده
  چکیدهحقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگی‌ها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدنی کشورهای دیگر به منابع حقوقی و سپس کم و بیش در مطالعات فقهی، راه ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
71. جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران

سعیده محمودی؛ احمد مرادخانی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 41-59

چکیده
  هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
72. فریبکاری از دیدگاه اسلام

مریم بیدخام؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 27-51

چکیده
  موضوع این مقاله « فریبکاری از دیدگاه اسلام » می باشد که در فقه اسلامی ضمان ناشی از فریب در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده میشود . غرور در لغت به معنای خدعه ، فریب و نیرنگ است . و در اصطلاح عبارت است از اینکه از شخصی سخنی یا فعلی صادر گردد که باعث فریب دیگری شود به واسطه این فریب شخص دوم متحمل خسارت گردد ، فریبنده ضامن خسارتهای وارده ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
73. قتل عمد اضطراری از دیدگاه فقه و حقوق

اشرف عبدالمالکی؛ احمد مرادخانی

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 53-73

چکیده
  اضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر می-گردد؛ یا اطاعات از قانون‌گذار و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم. اضطرار در قتل از منظر اکثر فقها مجوزی برای قتل ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
74. خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران

نجمه عزیزی ناصرآباد؛ علی رضا عسگری

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 117-143

چکیده
  خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
75. نگرشی نو به معنای قصاص در قرآن

هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 7-25

چکیده
  خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: اى خردمندان، شما را در قصاص کردن زندگى است. باشد که پروا کنید. دیدگاه مفسران و فقها بر این است که منظور از قصاص معنای مصطلح شرعی می باشد. دلیل کسانی که می گویند مراد معنای مصطلح شرعی است این می باشد که عمل قصاص عامل بازدارندگی دارد و باعث می شود که کسانی که قصد قتل دارند از کشتن انسان ها صرف نظر کنند ...  بیشتر