فقه و مبانی حقوق
1. سیاست جنایی قضایی غیرکیفری در حمایت از منابع طبیعی

امیر احمدی؛ صبار رحمت آبادی

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-27

چکیده
  اهمیت پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی از جمله اراضی ملّی با توجه ماهیت و آثار و عوارض آن خصوصاً در جامعه ایرانی، با توجه سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی یکی از اولویت‌های مورد بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی می‌تواند باشد. همچنین با توجه به بیان مقام معظم رهبری (مدظله) که بر پیشگیری در حوزه‌ی منابع طبیعی از جمله زمین‌خواری، ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. بررسی ادلهی فقهی حمایت از مصرف کننده در بیع الکترونیکی

مهدی محمدیان امیری؛ علیرضا عسگری؛ سید محمد مهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، ، صفحه 35-63

چکیده
  مقاله‌ی حاضر پیرامون ادله‌ی فقهی حمایت از مصرف‌کننده در بیع الکترونیکی تحقیق می‌نماید. در متون فقهی ما عنوانی خاص تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح نشده‌است، ولی مواردی ذکر شده که می‌توان ضمن آن‌ها حمایت از مصرف‌کننده را استنباط نمود. هر چند قانون‌گذار ایران در این خصوص به وضع قانون پرداخت و در قانون تجارت الکترونیکی نیز موادی ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری از منظر فقه و حقوق کنونی ایران

احمد مرادخانی؛ فاطمه سادات طاهری

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، ، صفحه 7-29

چکیده
  مسئولیت کیفری آرایشگاه‌های زنانه، به منظور پاسخگو بودن آنها در قبال تخلفات بهداشتی و آسیب‌رساندن به مشتری می‌باشد که مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی درصدد تبیین مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری است که با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت فعل زیانبار، وقوع خسارت، قاعده لاضرر از مهمترین شرایط ایجاد مسئولیت ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
4. بررسی انتقادی به کارگیری اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی

حسین عندلیب؛ محمد علی حیدری؛ احمدرضا توکلی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، ، صفحه 31-58

چکیده
  پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
5. توارث در فرض اختلاف مذاهب

مریم کهنسال؛ سیذمهدی میرداداشی؛ محمد صادقی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، ، صفحه 91-109

چکیده
  تقسیم ارث بین وراث متوفی، امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی و مذاهب آنها در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. با عنایت به اینکه در فقه مذاهب در حوزه ارث اختلافاتی وجود دارد، به طور مثال برخی نهادها مانند عول و تعصیب در فقه ما مسموع نیست، در قوانین کشور در راستای احترام به پیروان مذاهب دیگر و دیگر ادیان الهی، قواعد ارث آنان در ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
6. درنگی در نقش قاعده اتلاف در مسؤولیت مدنی دولت

محمد دانش نهاد؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، ، صفحه 111-127

چکیده
  قاعده «اتلاف» یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار می‌رود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
7. واکاوی ادله فقهی عفو و شفاعت در جرائم حدّی

سّیدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داود داداش نژاد دلشاد

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، ، صفحه 129-160

چکیده
  عفو و شفاعت، دو تدبیر قضائی میباشند که درصورت سنجش سودمندی عدم اجرای مجازات، قاضی میتواند نسبت به اعمال آنها در عدم اجرای مجازاتهای حدّی اقدام نماید. در این رویکرد، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ مؤثرترین تدبیر برای اصلاح و درمان بزهکاران در جهت تأمین مصالح مختلف می پردازد.حاکم با استفاده از احکام ثانویه ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
8. بررسی رابطه معنویت با خود کارآمدی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب از دیدگاه روانشناسی اسلامی

شیرزاد امیری؛ امیر احمدی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 6-27

چکیده
  معنویت به عنوان یکی از مفاهیم مهم، دنیای بیرونی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باور خودکارآمدی نیز می‌تواند عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی، انسان باشد. این مقاله با هدف بررسی رابطه معنویت با سطح خود کارآمدی مقابله‌‌ای در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد غرب در فقه روانشناسی نگاشته شده است. در این پژوهش تلاش شده تا تعریف ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
9. قسامه و نقش آن در اثبات جنایت از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

احمد پورقاسمی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 29-53

چکیده
  قسامه به معنی سوگند‌ها از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که با وجود ظنّ قوی و فقدان ادله اثباتی جنایت، در هر دو جنبه اثبات یا نفی اتهام کاربرد دارد. مشروعیت قسامه مبتنی بر روایات است و با توجه به جنبة بازدارندگی آن در قتل‌های پنهانی و یا اتهام بیجا، در جهت حفظ امنیت و احتیاط در دما و نفوس مورد امضای شارع و بنا بر قولی تأسیس ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
10. بررسی مجازات یا جبران خسارت بودن دیه از دیدگاه فقه امامیه

سید مرتضی موسوی تبار؛ جمال بیگی؛ زهرا قهرمانی؛ منوچهر امیدی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 55-84

چکیده
  در قتل یا جنایات در صورتی که امکان قصاص نباشد یا در شرایط مشخص شده برای آن که خون مسلمان هدر نرود به سبب جنایتی که بر نفس یا عضو مجنی علیه وارد شده است به وی یا اولیای دم او مالی داده می شود که دیه نام دارد. این که پرداخت دیه از سوی مجرم به مجنی علیه یا اولیای دم وی از بابت مجازات است یا برای جبران خسارت است سوالی است که این مقاله در پی پاسخ ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
11. تأملی بر ادله فقهی ماده 360 قانون مجازات اسلامی مصوب 92

سید هاشم آل طه؛ احمد حاجی ده آبادی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 85-106

چکیده
  ماده 360 ق.م.ا. به تبعیت از نظریه تفصیلی محقق خویی مقرر کرده است در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب، مخیر است. هرچند تصویب این ماده، گام مؤثری در جهت جلوگیری از هدر رفتن خون مقتول در برخی موارد محسوب می‌شود، اما ادله فقهی آن از اتقان ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
12. قیمومیت مرد بر زن دلیل خشونت در برابر ناشزگی زن

معصومه بانو عظیمی مهرآبادی؛ احمد مرادخانی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، ، صفحه 7-30

چکیده
  این پژوهش به بررسی دلایل قیومیت مردبر زن و شرایط و محدوده آن پرداخته است و بعد موارد ناشزگی زن را مطرح کرده و روش برخورد مرد نسبت به تمرد زن را با استفاده از منابع کتابخانه ای وروش توصیفی-تحلیلی از منظر قرآن تحلیل نموده است در ابتدا ، به مفهوم القوامّ و نُشوز در آیه 34 سوره نساء پرداخته است. و بعد دیدگاه مفسرین وفقهاء را مطرح نموده است ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
13. تجسس از دیدگاه فقه امامیه

محمدعلی قربانی؛ محمد پورشعبانعلی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، ، صفحه 31-57

چکیده
  چکیده : ماهیّت و حکم اخلاقی تجسّس یکی از موضوعات مهم اخلاقی برای عموم مردم و به ویژه برای افرادی است که مقتضای شغلی آنها در ارتباط با تجسّس است ، مانند نیروهای انتظامی، امنیّتی، اطلاعاتی، روزنامه نگاران و اصحاب خبر. تجسّس در لغت به معنای،بررسی کردن، جست وجوکردن و کسب خبر است. تجسّس به تحقیق و تفحّص در امورمخفی و پنهان دیگران که ماهیّت ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
14. استعمال و خرید و فروش مواد روانگردان در فقه امامیه

سیامک جعفرزاده

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، ، صفحه 79-105

چکیده
  استعمال مواد مخدر و روانگردان یکی ازمظاهر انحطاط اخلاقی بشر است و باعث فساد جسم و عقل و ورود زیانهای شدید فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی به جامعه می‌شود. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی و با مطالعه‌ی منابع فقهی و روایی و ادله‌ی قرآنی حکم استعمال و خرید و فروش مواد مخدر را به خاطر درگیر شدن بسیاری از مردم در ایران به خصوص جوانان و تبعات ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
15. جبران خسارت به صورت مستمری و چالشهای حقوقی آن

رضا محسنی والا؛ علی اصغر آقایی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، ، صفحه 133-159

چکیده
  مسؤلیت مدنی یکی از بخشهای مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روز افزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که یک رشته مستقل حقوقی به شمار آید. مفهوم مسولیت مدنی نزد دانشیان حقوق روشن و بدیهی است موضوعی مهم و پر ابتلا که در نتیجه برخوردها وتزاحم حقوق ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
16. پویائی قاعده الزام در آیات و روایات

فرّخ محسنی؛ علیرضا لطفی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، ، صفحه 107-131

چکیده
  اسلام که یک آئین الهی و آسمانی است نه تنها در عرصه‌های باور، اندیشه و گرایش علمی انسان، دیدگاه‌های جامعی عرضه نموده است، بلکه در حوزه‌های عملی نیز دستورالعمل‌ها، بایدها و نبایدهای مبتنی بر مبانی منطقی وضع نموده است که از نمونه‌های آن، می‌توان به «قاعدة الزام» اشاره نمود، قاعده‌ای که از آن با عنوان همزیستی فقهی یاد شده است. ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
17. بررسی فقهی توارث در نکاح منقطع

اکبر ذاکریان؛ فاطمه مولایی سورباقی؛ شکراله نیکوند

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 29-44

چکیده
  عقد نکاح موقت یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری است که در برخی از احکام با عقد دائم متفاوت است. یکی از احکامی که معرکه آرای فقها قرار گرفته بحث ارث در نکاح منقطع است. در اینکه آیا زوجین از یکدیگر در عقد نکاح موقت ارث می برد یا خیر اختلاف زیادی وجود دارد که این اختلاف ناشی از روایات موجود در باب است. در این رابطه در فقه امامیه 4 نظریه مورد بحث ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
18. واکاوی فقهی اذن برادر به عنوان ولی در نکاح خواهر در مذاهب اسلامی

امیر احمدی

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 45-60

چکیده
  ازدواج امر مهمی در اسلام است و کامل کننده دین برای انسان، از این‌رو برای این مهم دختر باید تحت ولایت و اذن افرادی که شرع و قانون مشخص می‌کند ازدواج نماید. ولایت در نکاح از مباحث تابعه ازدواج و در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشورهای اسلامی در خصوص آن بحث شده است. در فقه و قانون ایران اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر باکره لازم است ولی در فقه ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
19. تشریع امر به معروف و نهی از منکر و مسأله عفاف از منظر فقه و حقوق امامیه

زهرا معماریان؛ احمد مرادخانی

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 61-80

چکیده
  از واجبات مورد تأکید امر به معروف و نهی از منکر است که با هدف تربیتی و مراقبت از فطرت الهی انسان ها تشریع شده است. همچنین از مسایل مورد تأکید دین مبین اسلام عفت است که به نیروی درونی تعدیل کننده شهوات و غرایز انسان اطلاق می شود. فلسفه جعل و تشریع امر به معروف و نهی از منکر تربیت انسان هاست. احساس مسئولیت آمر و ناهی نسبت به فرمان های الهی ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
20. قاعدۀ عدالت و انصاف و تاثیر آن بر فقه و حقوق موضوعه

علیرضا عسگری؛ علی اکبر غفاری؛ سید حسن عابدیان

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 81-100

چکیده
  نوشتار پیش‌رو، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه فقها و حقوق دانان پرداخته و، در پی پاسخ به این پرسش است که اگر قاعدۀ عدالت به مثابۀ یک قاعدۀ فقهی است چه تأثیری برفقه و حقوق موضوعه دارد؟ این نوشته با فرض اینکه عدالت به معنای رعایت حقوق و عطا کردن حق به ذی حق است به بررسی دو دیدگاه مهم در این رابطه پرداخته است.و ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
21. تردید در فاعل جنایت در فقه وقانون مجازات اسلامی سال 1392

کاظم محبیان؛ نسرین کریمی؛ عصمت السادات طباطبایی

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 101-130

چکیده
  در نظام کیفری ایران،قانوگذار چه در قانون مجازات اسلامی سابق وچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،موضوع مردد بودن قاتل بین چند نفر معین یا غیر معین را مطرح نموده است واحراز واثبات جنایت دشوار ترین مرحله دادرسی است چرا که همیشه دلایل اثبات جنایت روشن نبوده وچه بسا با یکدیگر در تعارض هستند؛ تردید وشک در احراز اثبات جنایت که کدام یک از مرتکبین ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
22. مسئولیت مدنی ناشی از فسخ و شرط فاسخ در قراردادها

زهرا معماریان؛ سید ابوالفضل حسینی سیرت؛ سید مهدی میرداداشی

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1396، ، صفحه 7-23

چکیده
  مسئولیت مدنی در معنی عام خود شامل دو بخش است: یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد. مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می آید. همچنین مسئولیت خارج از قرارداد مسئولتی که ناشی از نقض قرارداد نیست بلکه ناشی از زیان و خسارتی است که شخصی به دیگری وارد می آورد و در نتیجه آن موظف به جبران ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
23. واکاوی مبانی فقهی قرآنیون

مهدی فتحی؛ احمد مرادخانی

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1396، ، صفحه 25-45

چکیده
  چکیده قرآنیون با طرح دیدگاه کفایت قرآن و کنار گذاشتن سنت جهت استخراج مسائل فقهی،خود را محدود به قرآن کرده اند . در حالی که بسیاری از احکام فقهی توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تشریع شده،همچنان که خداوند متعال می فرماید:(وَ مَا ءَاتَئکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَئکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)«آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
24. قراردادهای بین المللی، شرایط و لوازم آن در فقه اسلامی ‏

سیدمحمد حسین علم الهدی؛ سید محسن رزمی؛ مصطفی رجائی پور

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1396، ، صفحه 67-87

چکیده
  چکیده نمونه های فراوانی از دوران پس از تأسیس حکومت اسلامى در زمینه ی انعقاد قراردادهاى متعدد با کفار جهت تأمین صلح، امنیت، ‏روابط تجاری و امثالهم وجود دارند که مى‏تواند الهام‏ بخش حکومت هاى اسلامى قرار گیرند. قراردادها درنظام حقوقی اسلامی به دو ‏دسته ی کلی "قراردادهاى خاص (معین)" و "قراردادهاى عام (نامعین)" تقسیم مى‏شوند. قراردادهای ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
25. بررسی مبانی فقهی اصول دادرسی در اسلام

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسف وند

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1396، ، صفحه 115-135

چکیده
  اصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است که منشأ ایجاد حقوقی و مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این حق قابل اسقاط و سلب نمی باشد. بر این اساس ماده 57 حقوق شهروندی بر مبنای اصولی همچون اصل برائت متهم و و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات و حق دفاع ...  بیشتر