موضوعات = فقه و مبانی حقوق
تعداد مقالات: 174
1. حریم خصوصی و جرایم جنسی در پرتو آموزه های فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1398

زهرا معماریان؛ احمد مرادخانی؛ زهرا مصباحی شاکر؛ محدثه دوستی


2. قانون حاکم بر قرارداد تکراری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1398

مهدی محمدیان امیری؛ علیرضا عسگری؛ سید محمد مهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان


3. سیاست جنایی قضایی غیرکیفری در حمایت از منابع طبیعی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 1-27

امیر احمدی؛ صبار رحمت آبادی


4. بررسی ادلهی فقهی حمایت از مصرف کننده در بیع الکترونیکی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 35-63

مهدی محمدیان امیری؛ علیرضا عسگری؛ سید محمد مهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان


5. واکاوی ادله فقهی عفو و شفاعت در جرائم حدّی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 129-160

سّیدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داود داداش نژاد دلشاد


7. درنگی در نقش قاعده اتلاف در مسؤولیت مدنی دولت

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 111-127

محمد دانش نهاد؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی


8. بررسی انتقادی به کارگیری اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 31-58

حسین عندلیب؛ محمد علی حیدری؛ احمدرضا توکلی


9. توارث در فرض اختلاف مذاهب

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 91-109

مریم کهنسال؛ سیذمهدی میرداداشی؛ محمد صادقی


10. بررسی مجازات یا جبران خسارت بودن دیه از دیدگاه فقه امامیه

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 55-84

سید مرتضی موسوی تبار؛ جمال بیگی؛ زهرا قهرمانی؛ منوچهر امیدی


12. قسامه و نقش آن در اثبات جنایت از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 29-53

احمد پورقاسمی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی


13. تأملی بر ادله فقهی ماده 360 قانون مجازات اسلامی مصوب 92

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 85-106

سید هاشم آل طه؛ احمد حاجی ده آبادی


14. پویائی قاعده الزام در آیات و روایات

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 107-131

فرّخ محسنی؛ علیرضا لطفی


15. تجسس از دیدگاه فقه امامیه

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 31-57

محمدعلی قربانی؛ محمد پورشعبانعلی


16. جبران خسارت به صورت مستمری و چالشهای حقوقی آن

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 133-159

رضا محسنی والا؛ علی اصغر آقایی


17. قیمومیت مرد بر زن دلیل خشونت در برابر ناشزگی زن

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 7-30

معصومه بانو عظیمی مهرآبادی؛ احمد مرادخانی


18. استعمال و خرید و فروش مواد روانگردان در فقه امامیه

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 79-105

سیامک جعفرزاده


19. قاعدۀ عدالت و انصاف و تاثیر آن بر فقه و حقوق موضوعه

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 81-100

علیرضا عسگری؛ علی اکبر غفاری؛ سید حسن عابدیان


21. تردید در فاعل جنایت در فقه وقانون مجازات اسلامی سال 1392

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 101-130

کاظم محبیان؛ نسرین کریمی؛ عصمت السادات طباطبایی


22. تشریع امر به معروف و نهی از منکر و مسأله عفاف از منظر فقه و حقوق امامیه

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 61-80

زهرا معماریان؛ احمد مرادخانی


23. بررسی فقهی توارث در نکاح منقطع

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 29-44

اکبر ذاکریان؛ فاطمه مولایی سورباقی؛ شکراله نیکوند


24. قراردادهای بین المللی، شرایط و لوازم آن در فقه اسلامی ‏

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 67-87

سیدمحمد حسین علم الهدی؛ سید محسن رزمی؛ مصطفی رجائی پور


25. مسئولیت مدنی ناشی از فسخ و شرط فاسخ در قراردادها

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 7-23

زهرا معماریان؛ سید ابوالفضل حسینی سیرت؛ سید مهدی میرداداشی