فقه و مبانی حقوق
1. واکاوی مبانی فقهی قرآنیون

مهدی فتحی؛ احمد مرادخانی

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1396، ، صفحه 25-45

چکیده
  چکیده قرآنیون با طرح دیدگاه کفایت قرآن و کنار گذاشتن سنت جهت استخراج مسائل فقهی،خود را محدود به قرآن کرده اند . در حالی که بسیاری از احکام فقهی توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تشریع شده،همچنان که خداوند متعال می فرماید:(وَ مَا ءَاتَئکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَئکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)«آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید ...  بیشتر