فقه و مبانی حقوق
1. واکاوی انواع حق در مذاهب اسلامی

امیر احمدی

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1395، ، صفحه 79-107

چکیده
  حق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی می باشد. امّا در هر یک از این گستره‌ها از زاویه خاصّی به آن نگریسته می شود، محورِ اصلی پژوهش حاضر، حق به معنای سلطه، امتیاز و توانایی است؛ و بررسی ماهیت و اقسام حق یکی از مباحث مهم حوزه شناخت "حق" شمرده می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی ملاک تقسیم بندی انواع حق و شناخت ماهیت و منشاء ...  بیشتر