فقه و مبانی حقوق
1. بررسی فروش موقوفات در صورت خرابی با تکیه به دیدگاه شیخ انصاری

عبدالامیر ریشه؛ هادی غلامرضاراوی

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1395، ، صفحه 27-45

چکیده
  وقف یک نوع صدقه جاریه می باشد که کمک به حل مشکلات جامعه می باشد؛ اما مشکلی که ممکن است متولیان موقوفه با آن مواجه گردند این است که در بعضی مواقع عین موقوفه به مرور زمان مضمحل و نابود می گردد و موقوف علیهم هیچ نفعی از موقوفه نمی توانند ببرند. در این صورت براساس فقه شیعه چه باید کرد؟ شیخ انصاری می فرمایند اگر همه موقوفه از منفعت ساقط گردد ...  بیشتر